Siirry sisältöön

​Verisuonikirurgian vastuualue

Verisuonikirurgian yksikkö vastaa kirurgista hoitoa vaativien valtimotautien hoidosta sairaanhoitopiirissämme, lukuun ottamatta aivovaltimoiden toimenpiteitä ja sydänkirurgiaa.

Verisuonikirurginen hoito voi avoleikkauksen lisäksi tarkoittaa myös valtimopiston kautta tehtyä suonensisäistä toimenpidettä, esimerkiksi valtimon pallolaajennusta. Nämä toimenpiteet tekee röntgenlääkäri, mutta verisuonikirurgi vastaa potilaan hoidon kokonaisuudesta ja potilas tulee toimenpidettä varten verisuonikirurgian osastolle.

Tavallisimpia verisuonikirurgian yksikössä hoidettuja valtimotauteja ovat alaraajojen valtimonkovettumatauti, vatsa-aortan laajentuma (aneurysma) ja kaulavaltimoahtauma.

Aivovaltimoiden toimenpiteistä sairaanhoitopiirissämme vastaa Neuron toimialue ja sydänkirurgiasta (mukaan lukien rinta-aortan toimenpiteet) Sydänkeskus.

Verisuonikirurgian yksikkö vastaa myös laskimotautien hoidosta, lukuun ottamatta alaraajan akuuttia syvää laskimotukosta, jonka hoidosta vastaavat Medisiininen toimialue (sisätautien erikoisala) ja EPLL (Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitos).

Tavallisin verisuonikirurgian yksikössä hoidettu laskimotauti on alaraajojen laskimovajaatoiminta, josta käytetään usein myös nimitystä suonikohjutauti.

Valtimopotilaiden hoito on sairaanhoitopiirissämme keskitetty Tyks Kantasairaalaan, jossa hoidetaan myös kaikki turkulaiset ja Turun naapurikunnissa asuvat laskimopotilaat.

Loimaalla, Salossa, Uudessakaupungissa ja näiden naapurikunnissa asuvat laskimopotilaat pyritään arvioimaan ja hoitamaan verisuonikirurgian yksikön tarjoamana lähipalveluna näissä kolmessa sairaalassa, lähellä potilaan asuinpaikkaa.

Suurin osa laskimopotilaista hoidetaan polikliinisesti laskimonsisäisillä menetelmillä. Laskimoiden avoleikkaukset on sairaanhoitopiirissämme keskitetty Tyks Kantasairaalaan ja Salon sairaalaan.

Yksiköt ja yhteystiedot

Vastuualueen johto ja lääkärit

Vastuualuejohtaja Harri Hakovirta.

​Harri Hakovirta
ylilääkäri
LT, dosentti, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Erityisosaamisen alueet: Aorttakirurgia, alaraajarevaskularisaatiot ja veritie
Julkaisut: Ateroskleroosi, solujen kasvunsäätely ja inflammaatio

Osastonhoitaja Raija Karhuvaara.

Raija Karhuvaara
osastonhoitaja, verisuonikirurgian vuodeosasto
esh, JEAT - johtamisen erikoisammattitutkinto, SHO,
VSSHP:n esimiesvalmennus I ja II

Erikoislääkäri Päivi Helmiö.​Päivi Helmiö
LT, verisuonikirurgian erikoislääkäri, vastuualuejohtaja
Erityisosaamisen alueet: Kaulavaltimokirurgia ja veritiet, potilasturvallisuus
Julkaisut: Potilasturvallisuus
Erikoislääkäri Jaakko Viljamaa.​Jaakko Viljamaa
LL, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Erityisosaamisen alueet: Laskimotaudit, haavanhoidon erityispätevyys
Julkaisut: Alaraajahaavat, laskimovajaatoiminta
Erikoislääkäri Jan-Erik Wikström.​Jan-Erik Wickström
LL, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Erityisosaamisen alueet: Aorttakirurgia, laskimovajaatoiminnan hoito
Julkaisut: Ateroskleroosi
Erikoislääkäri Kimmo Korhonen.Kimmo Korhonen
LT, verisuonikirurgian erikoislääkäri
Erityisosaamisen alueet: Kaulavaltimokirurgia, laskimovajaatoiminta
Julkaisut: Hyperbaarinen happihoito

Veikko Nikulainen
LT, erikoislääkäri

Juha Virtanen
LL, erikoislääkäri

Vaiva Dabravolskaite
LL, erikoistuva lääkäri 

Essi Peltonen
LL, erikoistuva lääkäri  

 

Hoitajavastaanotto,

alaraajavaltimoiden ultraäänitutkimukset
Eija Suominen
esh, sonograaferi, simulaatio-ohjaaja

 

 

Päivitetty: 16.8.2021 14:21

 Yhteystiedot