Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan yleisimmät isot leikkaukset ja tähystykset vuonna 2019

Vuonna 2019 lähetteitä oli 16211, avohoitokäyntejä 70730, hoitojaksoja 9478, hoitopäiviä 28292 ja hoitoaika oli 3,0 vrk.

Painopiste potilashoidossa painottuu avohoitopalveluihin. Potilaamme ovat lisääntyvässä määrin ikäihmisiä, useita sairauksia sairastavia ja monen potilaan diagnoosina on krooninen sairaus tai syöpätauti. Hoitomuodot lääketieteen ja teknisten apuvälineiden kehittymisestä huolimatta ovat potilaille raskaita niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tämän vuoksi potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Hoitajavastaanottoja on perustettu huolehtimaan potilaiden tiedonsaannista ja sairauden kanssa pärjäämisestä. Toimialueella on aktiivista toimintaa yhdistysten kanssa ja vertaistukitoimintaa on mm. vatsakirurgian osastolla. 

Haluamme kuulla arviosi miten olemme onnistuneet

Potilailta ja omaisilta saadun palautteen avulla voimme kehittää toimintaamme entistä sujuvammaksi ja potilaslähtöisemmäksi. Yleisarvosana hoidolle on tämän vuoden aikana ollut kiitettävä 4,84 (asteikko 1-5). Avoimia palautteita olemme saaneet tämän vuoden puolella liki 1500 kpl. Haluammekin kiittää kaikkia palautteista ja kehitysehdotuksista.

Palautteet viisi+ yksi kysymystä 2020.jpg

Palautelomake. Anna palautetta toiminnastamme

 

Päivitetty: 13.8.2020 16:29