Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

​Vatsaelinkirurgian ja urologian klinikan yleisimmät isot leikkaukset ja tähystykset vuonna 2019

Vuonna 2019 lähetteitä oli 16211, avohoitokäyntejä 70730, hoitojaksoja 9478, hoitopäiviä 28292 ja hoitoaika oli 3,0 vrk.

Painopiste potilashoidossa painottuu avohoitopalveluihin. Potilaamme ovat lisääntyvässä määrin ikäihmisiä, useita sairauksia sairastavia ja monen potilaan diagnoosina on krooninen sairaus tai syöpätauti. Hoitomuodot lääketieteen ja teknisten apuvälineiden kehittymisestä huolimatta ovat potilaille raskaita niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tämän vuoksi potilaiden kokonaisvaltaiseen hoitoon on kiinnitetty erityistä huomiota. Hoitajavastaanottoja on perustettu huolehtimaan potilaiden tiedonsaannista ja sairauden kanssa pärjäämisestä. Toimialueella on aktiivista toimintaa yhdistysten kanssa ja vertaistukitoimintaa on mm. vatsakirurgian osastolla. 

Potilastyytyväisyys

Potilaspalautteiden tulokset toimialueella 2018

Asiakastyytyväisyyskysely infografiikkana. Palaute on tärkeää toiminnan kehittämiseksi ja siksi keräämme jatkuvasti potilaspalautetta toiminnastamme. Palautetta voi antaa sähköisesti ja paperilomakkeella. Yksiköissämme on vuonna 2016 otettu käyttöön myös helppokäyttöiset potilaspalauteautomaatit. Vuonna 2018 palautteita tuli 694 (QPro). Potilaspalautteiden keskiarvo vuonna 2018 oli 4,7 asteikolla 1-5. Avoimista palautteista oli kiitoksia 47,5%, moitteita 18,5% ja ehdotuksia 7,7%.

Lisäksi aloitimme kesäkuussa keräämään potilaspalautetta myös tekstiviestipalautteena ja saimme 1 706 palautetta. Tekstiviestipalautteiden perusteella palvelun yleisarvosana oli 1-10 asteikolla 9,3.

Palautelomake. Anna palautetta toiminnastamme

Päivitetty: 29.6.2020 14:19