Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

Tyks Neurokeskuksen toimenpiteiden, tutkimusten ja hoitojen lukuja vuonna 2018

Tyks Neuron toimenpiteiden ja hoitojen lukuja vuonna 2018 -infograafi.

Tyks Neurokeskus on aktiivisesti mukana neuroalojen kliinisessä tutkimuksessa kehittämässä alan diagnostiikkaa ja hoitoa, ja joiltain osin olemme aivan kansainvälistä huippua. Tyks Neurokeskuksella tehtiin vuonna 2018 lähes 2 000 toimenpidettä sisältäen angiologiset toimenpiteet. Aivovaltimotukoksen avaamiseen tähtääviä hoitoja tehtiin 226 potilaalle. Liuotushoito pystytään aloittamaan Tyksissä nopeimmin maailmassa ja pahanlaatuisten aivokasvainpotilaiden hoitoonpääsyaika on lyhin Suomessa. Suonensisäisiä lääkehoitoja neurologisiin sairauksiin annettiin yhteensä noin 1 319.  Lisäksi toimialueella toteutetaan neurologisten ja psykiatristen sairauksien hoitoa syväaivostimulaatiolla.

Tyks Neuron vuosi 2018 lukuina -infograafi.

Neurokeskus vastaa hermoston ja tukirangan sairauksien diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta. Lähetteitä saapui yli 6 600 kappaletta. Avohoitokäyntejä oli lähes 47 000 ja hoitojaksoja lähes 4 900.

Potilastyytyväisyys

Kokoamme systemaattisesti potilaspalautetta QPro palautejärjestelmän avulla. Palaute on tärkeää toiminnan kehittämiseksi. Kaikki saamamme palaute käsitellään ja tarvittaessa ollaan potilaaseen yhteydessä.  Vuonna 2018 palautteita saatiin 329. Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli  4,5.

Lisäksi aloitimme keräämään elokuussa potilaspalautetta myös tekstiviestipalautteena ja saimme 1 038 palautetta. Hoidon laatuun oltiin yleisesti ottaen erittäin tyytyväisiä ja tekstiviestipalautteiden perusteella palvelun yleisarvosana oli 1-10 asteikolla 8,9.

Tyytyväisyyskysely.

 

Palautelomake.Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 13.5.2020 11:06