Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu

 Toiminta ja laatu

  • Toiminta
  • Laatu

Tyks Medisiinisen toimialueen tunnuslukuja vuonna 2018

Medisiinisen toimialueen tunnuslukuja vuonna 2018.

Medisiininen toimialue tuottaa potilashoitoa alansa parhaiden  asiantuntijoiden  antamana. Toimialueella hoidetaan  sisätautien, keuhkosairauksien, ihotautien, työlääketieteen ja kliinisen genetiikan potilaita. Kliininen fysiologia, isotooppiosasto ja PET-keskus palvelevat koko sairaanhoitopiiriä sekä muita sairaaloita. Medisiininen päiväsairaala  vahvistaa  toimialueen avohoitopalveluja. Medisiinisen toimialueen toimintaa on myös Tyks Salon sairaalassa, Loimaan sairaalassa sekä Vakka-Suomen sairaalassa.

Parannamme joka päivä

Medisiininen toimialue lukuina 2018.

Medisiinisellä toimialueella hyödynnetään vankkaa osaamista ja kansainvälisesti arvostettua tutkimustietoa. Vuonna 2018 toimialueelle  tuli 14 304  lähetettä. Avohoitokäyntejä oli  noin 175 900 ja hoitojaksoja lähes 13 300. Hoitopäiviä kertyi noin 63 000. Keskimääräinen hoitoaika oli 4,7 vuorokautta.

​Potilastyytyväisyys

Potilaspalautteiden tulokset Medisiinisellä toimialueella vuonna 2018

Tyytyväisyyskyselyn tuloksia infografiikkana

Medisiininen toimialue kerää systemaattisesti potilaspalautetta (QPro). Palaute on tärkeää  toiminnan kehittämiseksi. Palautteet käsitellään  toimialueen osastoilla, potilasturvallisuustyöryhmässä ja johtoryhmissä.  Vuoden  2018 aikana palautteita tuli 383. Palautteiden perusteella potilaat  olivat  tyytyväisiä hoitoomme. Potilaspalautteiden keskiarvo oli 4,6 asteikolla 1-5. 

Lisäksi potilaspalautteen kerääminen tekstiviestipalautteena aloitettiin kesäkuussa ja palautetta saatiin 2 135. Palautteiden perusteella potilaat olivat erittäin tyytyväisiä hoitoonsa ja tekstiviestipalautteiden perusteella palvelun yleisarvosana oli 1-10 asteikolla 9,1.

Anna palautetta hoidosta

Päivitetty: 9.12.2019 14:20