Siirry sisältöön

Silmäklinikka

​Silmäklinikan vastuualueella diagnosoimme ja hoidamme silmäsairauksia. Hoidamme muun muassa harmaakaihi-, silmänpainetauti- ja neuro-oftalmologisia potilaita sekä potilaita, joilla on sarveiskalvosairaus, vaikea silmätulehdus, silmävamma, verkkokalvosairaus tai silmänpohjan rappeuma.

Toimimme Tyksin A-sairaalassa ja Näköpoliklinikka toimii rakennus 8:ssa, A-osa, 1. krs.

Maskisuositus keventynyt Tyksin sairaaloissa

Tyksin ja sairaanhoitopiirin potilaat ja henkilökunta käyttävät yhä maskia:

 • Kaikissa potilaskontakteissa kaikkialla sairaalan tiloissa.

 • Kaikkialla sairaalan hoitotiloissa kuten poliklinikoiden odotusauloissa, röntgenissä, laboratoriossa sekä muissa tutkimustiloissa ja osastoilla.

Tyksin sairaaloiden vierailuohjeita kevennettiin 10.5.2022. Enää ei tarvitse soittaa etukäteen ja sopia vierailusta, vaan sairaalaan voi tulla normaaleina vierailuaikoina. Hoitavan yksikön ohjeita vierailun ajankohdan ja suojautumisen suhteen pitää kuitenkin noudattaa.

Toimiston käyntiosoite

Kiinamyllynkatu 4–8, Turku

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Osastot ja poliklinikat

 • Silmäosasto ja päiväkirurginen yksikkö
  • verkkokalvo- ja kaihileikkaukseen tulevat potilaat
  • osastohoitoa vaativat vaikeat silmätulehdukset, verkkokalvosairaudet ja silmätapaturmat.
 • Silmäpoliklinikka
  • polikliinista toimintaa
  • kiireellistä ja päivystyksellistä silmähoitoa tarvitsevat potilaat
  • silmän kuvantamistutkimukset ja laserhoidot.
 • Näköpoliklinikka
  • aikuisten ja lasten karsastukseen, heikkonäköisyyteen ja näkövammaisuuteen liittyvien ongelmien selvittäminen
  • moniammatillinen näönkuntoutustyöryhmä, joka suunnittelee kuntoutustoimenpiteet ja määrittää tarvittavat apuvälineet sekä järjestää sopeutumisvalmennuskursseja.
 • Leikkausosasto S
  • harmaakaihileikkaukset
  • verkkokalvoleikkaukset
  • silmäluomileikkaukset
  • karsastus- ja kyyneltieleikkaukset
  • silmänpainetta alentavat leikkaukset
  • silmänsisäiset lääkehoidot.

Vastuualueen johto

Vastuualuejohtaja Ulpu Salmi, puh. 02 313 2586
Osastonylilääkäri Vesa Aaltonen, puh. 02 313 8068
Ylilääkäri, professori Eija Vesti, puh. 02 313 1590
Vastuualuejohtajan sihteeri Miia Syrjälä, puh. 02 313 2590.

Opetustoiminta

 • lääketieteen opiskelijoille luento-opetusta ja käytännön koulutusta
 • terveydenhuoltoalan opiskelijoille mahdollisuus suorittaa käytännön harjoittelua
 • erikoistuville lääkäreille mahdollisuus suorittaa erikoislääkärin pätevyyteen tarvittava yliopistosairaalakoulutus.

Tieteellinen tutkimustoiminta

Tieteellinen tutkimustyömme painottuu glaukoomaan, silmäkirurgiaan ja näkövammaisuuteen.

Päivitetty: 12.9.2022 15:37

 Terveyskylä.fi

​Tutustu yliopistosairaaloiden yhdessä potilaiden kanssa tuottamaan tietoon silmäsairauksista ja –hoidoista Terveyskylän Silmäsairauksien talossa.

Terveyskylän Silmäsairaala, tietoa silmäsairauksista