Siirry sisältöön

 Toiminta ja laatu - Lasten ja nuorten klinikka

 Toiminta ja laatu - Lasten ja nuorten klinikka

  • Toiminta
  • Hoidon laatu

Lasten ja nuorten klinikka lukuina 2017 -infograafi.

Lasten ja nuorten klinikka vastaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä lasten ja nuorten erikoissairaanhoidosta. Tyks kantasairaalaan on keskitetty kaikki vuodeosastotoiminta ja avohoidon erikoispoliklinikkoja on kantasairaalan lisäksi myös aluesairaaloissamme. Lähetteitä saapui yli 6 000. Avohoitokäyntejä oli lähes 59 000 ja hoitojaksoja noin 4 850. Esitetyt luvut sisältävät oman toiminnan ja ostopalvelut.

Tavallisimmat leikkaukset, toimenpiteet ja tutkimukset

Tavallisimmat leikkaukset, toimenpiteet ja tutkimukset -infograafi.

Asiakastyytyväisyys

Asiakastyytyväisyys infografiikkana.

Potilaspalautteiden avulla haluamme edelleen kehittää toimintaamme ja siten edistää myönteisen palvelukokemuksen syntymistä. Käytössämme on sairaanhoitopiirin sähköinen potilaspalautejärjestelmä QPro (jota voidaan täyttää myös paperiversiona). Tämän lisäksi on kyselypohja erikseen lapsille (lapsen ikään soveltuva) ja vanhemmille.

Lasten ja nuorten klinikalle tuli vuonna 2017 yhteensä 120 palautetta (QPro). Potilaspalautteiden keskiarvo asteikolla 1-5 oli 4,6.

Hoidon vaikuttavuus

Meillä toimii kolme sairaanhoitopiirin huippuosaamisyksikköä:

  • vastasyntyneiden teho-osasto
  • lasten ja nuorten ortopedia
  • lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien hoito osana syöpäkeskusta.

Kaikki huippuosaamisyksiköt osallistuvat kansainvälisiin hoitorekistereihin ja hoitotulokset ovat kansainvälistä kärkitasoa.

Lisäksi lasten ja nuorten veri- ja syöpäsairauksien hoito on valittu EU:n harvinaistautien osaamiskeskusverkostoon (European Reference Network on Paediatric Cancers). Sairaanhoitopiirissämme toimii valtakunnallinen vastasyntyneiden seulontakeskus (SASKE), jonka kliininen koordinaatiovastuu on klinikallamme.

Päivitetty: 15.7.2021 9:18