Siirry sisältöön

 Vastasyntyneiden sairaanhoito

Yhteystiedot


​Vastuualuejohtaja
Liisa Lehtonen
02 313 0000

Vastuualueen koordinoiva hoitaja, osastonhoitaja
Nina Kallio 
02 313 2508

Faksi

02 313 2485

Käyntiosoite

Tyks, Majakkasairaala, Savitehtaankatu 5, Turku 

3. kerros,  J-lohko, A-hissit.

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

Osastot ja poliklinikat

Kehitysseurantavastaanotto

Vastasyntyneiden teho-osasto

Äidinmaitokeskus

 

 Vastasyntyneiden sairaanhoito

 • Yleisesittely
 • ​Henkilökuntamme
 • Tutkimus ja koulutus

Vastasyntyneiden teho-osastolla hoidamme Varsinais-Suomen alueen keskoset, kirurgista hoitoa vaativat sekä muut vastasyntyneet, jotka tarvitsevat tehohoitoa tai valvontaa. Pikkukeskosia ja vaativaa tehohoitoa tarvitsevia vastasyntyneitä tulee osastollemme hoitoon myös Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien alueelta sekä Ahvenanmaalta. 

Kasvun ja kehityksen seurantaa kotiutumisen jälkeen toteutamme kehitysseurantavastaanotolla.

Äidinmaitokeskus toimittaa luovutetun äidinmaidon vastasyntyneiden teho-osastolle ja lapsivuodeosastoille sekä huolehtii lasten ja nuorten klinikan osastojen imeväisikäisten maito- ja korvikeaterioista.

Lääkärimme esittäytyvät:

Liisa Lehtonen.Liisa Lehtonen
LT, professori, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri, osastonylilääkäri, vastuualuejohtaja Tyks, Lasten ja nuorten klinikka
Lastentautiopin professori, Turun yliopisto
 • Erikoisosaamisalueet: Keskosten hoito ja sen kehittäminen, keskosten kehitysennusteen parantaminen, perhekeskeinen hoito, kustannustehokas hoito
 • Julkaisut: Keskosten hoito ja kehitysennuste, perhekeskeinen hoito, keskoshoidon organisaatio, koliikkivauvat, vauvan uni ja käyttäytyminen
Kalle Korhonen.Kalle Korhonen
LT, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi
 • Erikoisosaamisalueet: Vastasyntyneen elvytys ja alkuhoito, vastasyntynyt vierihoito-osastolla, simulaatio-opetus
 • Julkaisuja: Vastasyntyneen keuhkosairaudet
Helena Lapinleimu.Helena Lapinleimu
LT, dosentti, lastentautien ja neonatologian erikoislääkäri, kliininen opettaja
 • Erikoisosaamisalueet: Ennenaikaisesti syntyneiden lasten kehitysseuranta, vastasyntyneiden tehohoito, ulkomailta adoptoitujen lasten terveys
 • Julkaisut: pienten lasten ravitsemuksesta, kasvusta ja sydäntautien ennaltaehkäisystä, keskosten kasvusta, kehitysseurannasta ja aivokuvantamisesta, adoptiolasten terveydestä ja hyvinvoinnista
Hanna Soukka.Hanna Soukka
LT, dosentti, lastentautien erikoislääkäri, neonatologi, simulaatio-ohjaaja
 • Erikoisosaamisalueet: vastasyntyneen hengitys, vastasyntyneen elvytys, simulaatio-opetus
 • Julkaisuja: vastasyntyneen ja sikiön keuhkojen kehitys, hengityksen tukimuodot

​Wilhelmiina Parikka 
Raakel LuotoHoitohenkilöstömme esimiehet


Nina Kallio
Vastuualueen koordinoiva hoitaja, osastonhoitaja
p. 02 313 2508

Tarja Westerlund
Apulaisosastonhoitaja
p. 02 313 8690
Anne Kellokangas
Apulaisosastonhoitaja
p. 02 313 9413

Tyksin keskolalla on pitkät perinteet keskosena syntyneiden vastasyntyneiden hoidon tutkimuksessa. Olemme selvittäneet keskosena syntyneiden lasten ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä ja kehittäneet hoitoa tutkimustuloksiin pohjautuen potilaittemme kehitysennusteen parantamiseksi. Esittelemme tällä sivulla laajimmat tutkimushankkeemme.

VVM-logo.Vanhempien läsnäolo nopeuttaa keskosten toipumista ja kotiutumista sekä parantaa myöhempää kehitystä. Myös vauvan ja vanhemman välisen kiintymyssuhteen muodostuminen edellyttää läheisyyttä. Kiintymyssuhteella on keskeinen rooli lapsen kasvu- ja kehitysympäristössä. Tämän takia on tärkeää muokata sairaaloiden hoitokulttuuria vanhempien läsnäoloa ja osallistumista tukevaksi sekä lisätä vanhemman ja vastasyntyneen välistä ihokontaktia. Olemme kehittäneet Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM)–koulutuksen tähän tarpeeseen. Koulutus on tähän mennessä toteutettu 12 sairaalassa ja mukana on ollut vastasyntyneiden teho-osastojen lisäksi synnytyssalin ja lapsivuodeosastojen henkilökuntaa. Olemme osoittaneet VVM-tutkimuksella selkeät edut jokaisessa koulutetussa sairaalassa. Vanhempien läsnäolo ja kenguruhoidon määrä lisääntyivät ja äitien masennus väheni koulutuksen jälkeen. Vastasyntyneiden teho-osastoilla tekemämme tutkimukset toimivat pohjana koulutuksen laajentamiselle ja edelleen kehittämiselle kansainvälisesti.

SCENE logo.Laaja kansainvälinen tutkimuksemme selvittää eroja vanhempien läsnäolossa, läheisyydessä ja osallistumisessa (International Closeness Survey, SCENE) alle 35 raskausviikolla syntyneiden keskosten hoidossa eri sairaaloissa. Mukana tutkimuksessa on 25 sairaalaa 15 eri maasta. Selvitämme vanhempien läsnäoloa tukevia toimintakäytäntöjä hoidon kehittämiseksi ja eriarvoisuuden vähentämiseksi.

Tutkimme Tyksin ja Tallinnan lastensairaalan yhteisessä tutkimuksessa vanhempien vauvalle puhumisen vaikutusta keskosen kielenkehitykseen LENA-tutkimuksessa.
Pipari logo.Keskosten hoidon kehittämisen tavoite on vähentää kuolleisuutta ja komplikaatioita, lyhentää sairaalahoitoaikaa ja parantaa pitkäaikaisennustetta. Laaja-alaisen pikkukeskosten seurantatutkimuksen (PIPARI v. 2001-) tavoitteena on selvittää keskosuuteen liittyviä kehityksen riskejä ja kehitystä suojaavia tekijöitä. Olemme tehneet laaja-alaiset tutkimukset kaikille PIPARI-tutkimukseen osallistuville lapsille useissa ikäpisteissä 11 vuoden ikään saakka ja olemme aloittaneet 17-vuotistutkimukset syksyllä 2018. Tutkimushankkeen tuottamaa tietoa hyödynnetään hoidon kehittämisessä ja sovellamme tutkimustietoa myös digitaalisessa kehitysseurantaohjelmassa (Keskola-KAIKU) kehitysseurannan vastaanottokäyntien ohella.

NAVA logo.Keskosena syntyneet syntyneet lapset tarvitsevat usein hengityskonehoitoa tai muita hengityksen tukihoitoja. Hengityskonehoitoa voidaan toteuttaa vauvaystävällisesti, jolloin hengityskoneen puhallukset seuraavat lapsen omia hengitysyrityksiä (ns. NAVA-hengityskonehoito). Tutkimme keskosen hengityksen säätelyä sekä erilaisia hengityksen tukimuotoja Baby Friendly Ventilation Study (Vauvaystävällinen hengityksen tukihoito) -tutkimusryhmässä. Tutkimustuloksemme antavat tärkeää tietoa hengityksen optimaalisesta tukemisesta keskosen viikkoja kestävän sairaalahoidon aikana.

Päivitetty: 16.9.2022 9:46