Siirry sisältöön

 Vanhemmat Vahvasti Mukaan

  • Vanhemmille
  • Koulutus
  • Tutkimus

Vanhemmat Vahvasti Mukaan toimintamallin tunnus.-perhelähtöistä tehohoitoa

Vanhemmat Vahvasti Mukaan on osastollamme kehitetty koulutusmalli, joka edistää perhekeskeisiä hoitokäytäntöjä vastasyntyneiden tehohoidossa. Koulutus perustuu oletukseen, että vastasyntyneelle vauvalle vanhempien tarjoama läheisyys ja hoiva sekä orastava suhde heihin ovat elintärkeitä. Ne muodostavat vauvan kannalta keskeisen ja korvaamattoman kasvu- ja kehitysympäristön. Kollaasi vastasyntyneistä vauvoista äidin rinnalla.Olemalla vauvansa lähellä ja osallistumalla hänen hoivaamisensa vanhemmat voivat tukea oman vauvansa kehitystä myös vauvan sairaalahoidon aikana.

Vanhemmilla on usein luontainen tarve hoivata ja suojella vastasyntynyttä vauvaansa olemalla lähellä häntä ja opettelemalla tuntemaan hänet. Näin ollen eroon joutuminen vastasyntyneestä voi aiheuttaa stressiä ja pahaa oloa myös vanhemmille. Vanhempien rajoittamaton oikeus osallistua vauvansa hoitoon sairaalassa tukee myös heidän omaa hyvinvointiaan ja sen kautta suhdetta vauvaan.

Se, kuinka paljon vanhemmat viettävät aikaa vauvansa luona sairaalassa ja osallistuvat hänen hoivaan liittyy siihen, kuinka heidät otetaan vastaan, kuinka heidän annetaan osallistua vauvansa hoivaan ja kuinka heidän mielipiteitään huomioidaan heidän vauvaansa liittyvässä päätöksen teossa. VVM-koulutuksella pyritään vaikuttamaan vastasyntyneiden tehohoidon henkilökunnan tapaan tukea vanhemman ja lapsen välistä suhdetta sekä työskennellä yhteystyössä vanhempien kanssa.

Olemme kouluttaneet koko henkilökuntamme Tyksin keskolassa Vanhemmat Vahvasti Mukaan –koulutusmallilla ja lisäksi toimimme koulutusyksikkönä.

Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutusmallin osaavan henkilökunnan tunnistat VVM-logolla varustetusta pinssistä.

Vanhemmat Vahvasti Mukaan toimintamallin tunnus.Alkusysäys koulutusmallin kehittämiseen tuli osaston tarpeesta valmistautua perhehuoneissa annettavaan tehohoitoon ja osastonylilääkäri Liisa Lehtosen visiosta, että tätä fyysisen ympäristön muutosta tulee tukea hoitokulttuurin suunnitelmallisella muutoksella.

Vuosina 2009 – 2012 kehitimme ja toteutimme Vanhemmat Vahvasti Mukaan (VVM) –koulutuksen omalla osastollamme. Koulutusmalli perustuu tutkimusnäyttöön ja kehityspsykologisiin teorioihin. Suunnittelimme koulutuksen yhteistyössä osaston henkilökunnan kanssa ja pääkouluttajana toimii erikoispsykologi, PsT, Sari Ahlqvist-Björkroth.

Syksyllä 2012 koulutusmallimme laajeni kansalliselle tasolle Lasten klinikoiden kummien tuella. Siitä saakka olemme tarjonneet koulutusta myös maamme muille vastasyntyneiden tehohoitoa antaville sairaaloille.

Koulutuksen sisältö:

Koulutusmallimme sisällöllinen kulmakivi on vauvan yksilöllisen käyttäytymisen havainnointi yhdessä vanhempien kanssa ja hoivasuositusten laatiminen näiden yhteisten havaintojen pohjalta. Koulutus edesauttaa vanhempien äänen kuuluksi tulemista heidän vauvaansa koskevassa päätöksenteossa ja näin vanhemmat integroidaan osaksi hoitotiimiämme. Tämän toivomme puolestaan lisäävän vanhempien läsnäoloa vauvansa luona sairaalahoidon aikana. Pitkän tähtäimen tavoitteena on tukea vanhemman ja vauvan välisen kiintymyssuhteen kehittymistä ja vauvan myöhempää kehitystä.

Koulutuksen kesto ja toteutus:

Koulutus perustuu koko yksikön henkilökunnan kouluttamiseen henkilökohtaisen mentoroinnin kautta. Sen vuoksi koulutuksen tarkka kokonaiskesto riippuu yksikön henkilöstön koosta. Yksikkö valitsee keskuudestaan tiimin (2-3 tulevaa mentorihoitajaa, osaston lääkärin ja osastonhoitajan), joka osallistuu koulutukseen aktiivisesti ja vastaa koulutuksen toteutuksesta omalla osastollaan. Lisäksi yksikkö hankkii työnohjaajan, joka voi toimia koulutukseen oleellisesti kuuluvan reflektiivisen ryhmätyönohjauksen vetäjänä.

Puolentoista vuoden mittaisessa koulutusohjelmassa tarjoamme tiivistä opetusta ja työnohjauksellista tukea osastolta valituille mentoreille, osaston lääkärille, osastonhoitajalle ja työnohjaajalle. Mentorit saavat viisi viikkoa vaiheittain etenevää opetusta henkilökohtaiselta kouluttajamentorilta. Muille tarjotaan kaksi viikkoa teoria- ja pienryhmäopetusta. Lisäksi koulutukseen kuuluu konsultaatiokäyntejä koulutettavassa yksikössä, mentorihoitajien työnohjaus, koulutuskäsikirjat ja muu opetusmateriaali. Koulutus tapahtuu sekä meillä Tyksissä että koulutettavassa yksikössä. Vanhemmat vahvasti mukaan toimintamallin esitteen kansikuva, jossa vanhemmat ja vauva.

Koulutuksen hinta on 25 000€/ yksikkö (+ alv:n 24%). Yksikölle tulee kustannuksia myös sijaisjärjestelyistä, jotka aiheutuvat mentorihoitajien irrottamisesta muun hoitohenkilökunnan mentorointiin. Lisäksi kustannuksia tulee matka- ja majoituskuluista. Koulutuksen hinta-hyöty –suhde suhteutuu, siihen kuinka paljon se tulee maksamaan yhtä koulutettavaa kohti.

Ota yhteyttä:
Liisa Lehtonen
lianle(at)utu.fi
                                                         
Avaa VVM-koulutuskäsikirja tästä

Tutustu sähköiseen oppimisalustaan tästä

Kouluttajat:

Teoriakoulutuksesta vastaavat erikoispsykologi Sari Ahlqvist-Björkroth ja lastentautiopin professori, osastonylilääkäri Liisa Lehtonen. 

Mentorihoitajien mentoroinnista vastaavat kouluttajamentorit:

TYKS: Hannele Haapala, Helena Lindberg, Sanna Pick, Pirjo Tahvanainen

Satasairaala: Siw Hellsten

Eksote: Jussi Sundgren

HUS/Hyvinkään sairaala: Anu Yrttiaho

Seinäjoen keskussairaala: Nina Urmas

Jyväskylän keskussairaala: Mariia Aro-Panula

Ensimmäinen vanhemmat vahvasti mukaan koulutusryhmä. 

Ensimmäinen valtakunnallinen VVM -koulutusryhmä (2012-2014): Päijät-Hämeen ja Satakunnan keskussairaaloiden keskolahenkilökunta sekä kouluttajat

Koulutetut keskukset aikajärjestyksessä:

Satakunnan keskussairaala, Pori

Päijät-Hämeen keskussairaala, Lahti

Vaasan keskussairaala, Vaasa

Oulun yliopistollinen sairaala, Oulu

Kanta-Hämeen keskussairaala, Hämeenlinna

Kuopion yliopistollinen sairaala, Kuopio

Etelä-Karjalan keskussairaala, Lappeenranta

Hyvinkään keskussairaala, Hyvinkää

Etelä-Pohjanmaan keskussairaala, Seinäjoki

St. Olavs yliopistollinen sairaala, Trondheim, Norja

Keski-Suomen keskussairaala, Jyväskylä

Keski-Pohjanmaan keskussairaala, Kokkola

Vanhemmat Vahvasti Mukaan -koulutuksen vaikuttavuuden tieteellistä arviointia tehdään parhaillaan viidessä suomalaisessa vastasyntyneiden tehohoitoyksikössä (Tyks, SaKS, PHKS, VKS, Oys).

Tutkimme koulutusmallin välittömiä vaikutuksia ja pitkäaikaisvaikutuksia sekä lapsen ja vanhemman että henkilökunnan näkökulmista. VVM-koulutuksen vaikuttavuutta tutkitaan erilaisissa konteksteissa: keskussairaaloissa ja yliopistosairaaloissa, pienissä ja isoissa yksiköissä omine erityispiirteineen.

Ensimmäiset tulokset sairaanhoitajien haastattelututkimuksesta ovat osoittaneet, että koulutus onnistui muuttamaan ensimmäisenä koulutetun yksikön asenteita ja toimintatapoja niin, että vanhemmat olivat koulutuksen jälkeen aidosti tervetulleita osastolle kaikkina vuorokauden aikoina, lapsen toimenpiteistä tai raporttiajoista riippumatta.

Vanhemmat tulivat osaksi hoitotiimiä, he tuottivat arvokasta tietoa vauvansa päivittäisestä voinnista ja osallistuivat hoitoa koskevaan päätöksentekoon.

Linkkejä julkaistuihin tutkimuksiin

He F, Axelin A, Ahlqvist-Björkroth S, Raiskila S, Löyttyniemi E, Lehtonen L: Effectiveness of the Close Collaboration with Parents intervention on parent-infant closeness in NICU. BMC Pediatrics 2021; 28. https://doi.org/10.1186/s12887-020-02474-2

Toivonen M, Lehtonen L, Löyttyniemi E, Ahlqvist-Björkroth S, Axelin A: Close Collaboration with Parents intervention improves family-centered care in different neonatal unit contexts: a pre-post study. Pediatric Research 2020; 88(3): 421-428. https://doi.org/10.1038/s41390-020-0934-2

Toivonen M, Lehtonen L, Ahlqvist-Björkroth S, Axelin A: Key factors supporting implementation of a training program for neonatal family-centered care - a qualitative study. BMC Health Services Research 2019; 19(1):394. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4256-1

Alhqvist-Björkroth S, Axelin A, Korja R, Lehtonen L: An educational intervention for NICU staff decreased maternal postpartum depression. Pediatric Research 2019; 85(7): 982-986. https://doi.org/10.1038/s41390-019-0306-y

Ahlqvist-Björkroth S, Boukydis Z, Axelin A, Lehtonen L: Close Collaboration with ParentsTM Intervention to improve parents’ psychological well-being and child development: Description of the intervention and study protocol. Behavioural Brain Research 2017;325(Pt B): 303–310. https://doi.org/10.1016/j.bbr.2016.10.020

Axelin A, Ahlqvist-Björkroth S, Kauppila W, Boukydis Z & Lehtonen L: Nurses’ Perspectives on the Close Collaboration with Parents training program in the NICU. American Journal of Maternal and Child Nursing, 2014; 39(4): 260-8. http://dx.doi.org/10.1097/NMC.0000000000000061

Tutkimusryhmä:

Liisa Lehtonen, osastonylilääkäri, lastentautiopin professori, Turun yliopistollinen sairaala ja Turun yliopisto, lastentautioppi

Anna Axelin, TtT, apulaisprofessori, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Sari Ahlqvist-Björkroth, PsT, Turun yliopisto, lastentautioppi

Mirka Toivonen, TtT, Turun yliopisto, hoitotieteen laitos

Ryo Itoshima, väitöskirjatutkija, Turun yliopisto, lastentautioppi

Päivitetty: 27.5.2021 10:44