Siirry sisältöön

 Fysioterapia

​Yhteystiedot

Johtava fysioterapeutti
Elina Jokinen
Puh. 050 306 4625

 Fysioterapia

  • Potilaille
  • Opiskelijoille
  • Lisätietoa

​Fysioterapiapalveluilla tarkoitetaan fysioterapeutin tuottamia palveluita toimi- ja tehotoimenpidealueiden sekä päivystysalueen potilaille osana monialaista hoitotiimiä. Potilaat tulevat fysioterapiaan hoitavan lääkärin pyynnöstä tai sovitun käytännön mukaan. Fysioterapiapalveluiden tavoitteena on mahdollisimman omatoiminen, toimintakykyinen ja itsehoitoon motivoitunut potilas.

Fysioterapia perustuu erityisasiantuntijan tekemään tutkimukseen tai arvioon terapian tarpeellisuudesta. Fysioterapiassa arvioidaan potilaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja toimintarajoitteita. Fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia. Lisäksi fysioterapiaan kuuluu apuvälinepalvelut, jatkoterapian järjestäminen ja dokumentointi.

​Opiskelijalle nimetään oma ohjaaja. Pääset seuraamaan potilastyöskentelyä ohjaajan kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan työskentelemään itsenäisesti potilaiden kanssa. Odotamme opiskelijalta aktiivista asennoitumista harjoittelujaksoon sekä oma-aloitteisuutta.

Ennen harjoittelua

Tutustu harjoittelupaikkasi potilaiden sairauksiin liittyviin haasteisiin. Lisätietoja saa ohjaajaltasi.

Mitä opit osastollamme?

Opit potilaan ja hänen läheistensä kohtaamista sekä saat tietoa erilaisista sairauksista. Opit myös itsenäistä työskentelyä osana potilaan moniammatillista hoitoprosessia.

​Keskeinen päämäärämme on, että potilas saavuttaa oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta optimaalisen liikkumis- ja toimintakyvyn.

Vastuuhenkilöt

Johtava fysioterapeutti Elina Jokinen, puh. 050 306 4625

Päivitetty: 5.3.2018 15:49