Siirry sisältöön

 Kuntoutusohjaus

Yhteystiedot​

Kuntoutusohjaajat

Katso kuntoutusohjaajien yhteystiedot Potilaille-välilehdeltä

Palveluyksikön päällikkö

Kuntoutusohjaaja Heli Rajalin, p. 02 313 4223

Postiosoite

PL 52, 20521 Turku

 Kuntoutusohjaus

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Kuntoutusohjaajat tukevat laaja-alaisesti pitkäaikaissairaan tai vammautuneen henkilön ja hänen läheistensä itsenäistä selviytymistä. Tavoitteena on potilaan ja hänen perheensä toimintakyvyn säilyttäminen ja lisääminen muuttuneessa elämäntilanteessa. Kuntoutusohjaaja on potilaan ja hänen perheensä yhteyshenkilö sairaalan, kodin, päiväkodin, koulun sekä hoitohenkilöstön ja eri palvelujärjestelmien välillä.

Kuntoutusohjaaja

 • antaa sairauteen ja/tai vammaan liittyvää henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta potilaalle ja hänen perheelleen
 • ohjaa potilaita ja heidän läheisiään sairaalassa sekä tarvittaessa esim. kotona, päiväkodissa ja koulussa
 • ohjaa lääkinnällisen, sosiaalisen ja ammatillisen kuntoutuksen palveluihin
 • osallistuu kuntoutus- ja yhteistyöryhmiin
 • osallistuu potilasryhmiin
 • ohjaa apuvälineiden käytössä.
 • ohjaa sosiaaliturvaan ja palveluihin liittyvissä asioissa
 • seuraa ja koordinoi kuntoutustoimenpiteiden toteutumista
 • tiedottaa kuntoutuspalveluista ja -kursseista.

Potilaamme tulevat lähetteellä, tai kuntoutusohjaajaan voivat ottaa yhteyttä potilas itse tai hänen läheisensä, hoito- ja kuntoutushenkilökunta sekä muut yhteistyötahot.

Kuntoutusohjaajan palvelut ovat maksuttomia potilaalle.

Kuntoutusohjaajat työskentelevät Tyksissä Kantasairaalan alueella A-, T- ja U-sairaaloissa.

Kuntoutusohjaajan työ on itsenäistä vastanottotyötä ja kuntoutusohjaaja on moniammatillisen työryhmämme asiantuntijajäsen. Kuntoutusohjaaja tekee kotikäyntejä ja toimii yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa sekä osallistuu potilasta koskeviin kotikunnan yhteistyöneuvotteluihin päivähoidossa, koulussa tai sosiaalitoimessa.

Kuntoutusohjaajien yhteystiedot

Neurologiset lapsipotilaat ja reumalapset
UC12/lasten ja nuorten klinikka
Puh. 313 2490, 0400–846 050

Näkövammaiset aikuiset
postiosoite: näköpkl
käyntiosoite: näköpoliklinikka, rakennus 8, 1. krs.
Puh. 313 1544, 040-5934023

Neurologiset lapsipotilaat ja reumalapset
UC12/ lasten ja nuorten klinikka
Puh. 313 2467, 050–438 3781

Kuulovammaiset ja kuurot aikuiset
UAK/ korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
postiosoite: UAK
käyntiosoite:UA3 huone 235
Puh. 313 2535, 040–7390162

Kuulovammaiset lapset
UAK/korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
postiosoite:UAK
käyntiosoite:UA1/isotooppiosasto
Puh: 3135007, 050–5629447

Kuulonäkövammaiset
postiosoite: näköpkl
käyntiosoite: näköpoliklinikka, rakennus 8, 1. krs.
Puh. 313 1599, 050–438 3629

Tuki- ja liikuntaelinvammaiset aikuiset
R9A3/ rak 9 3.krs
Puh. 313 2288, 040–766 8452

Aikuiset syöpäpotilaat
TB1/syöpähoitopkl
Puh. 313 7295, 050–4664007

Kuulovammaiset ja kuurot nuoret ja aikuiset
UAK/ korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka
postiosoite: UAK
käyntiosoite:UA1/isotooppiosasto
Puh. 3135005, 050-5629647

Syöpäsairaat lapset ja nuoret
UC10/lasten ja nuorten klinikka
postiosoite:UC10
käyntiosoite:UC13
Puh. 313 1484, 0400–845 110

Hengityselinsairaat aikuispotilaat
TB3/huone 366/keuhkosairaudet
Puh. 313 4223, 040–580 4927

Näkövammaiset lapset
postiosoite: näköpkl
käyntiosoite: näköpoliklinikka, rakennus 8, 1. krs.
Puh. 313 1543, 040–5934024

Hengityselinsairaat lapset, sydän- ja diabetes-lapset
UC3/lasten ja nuorten klinikka
Puh. 313 2481, 040–8402910

Neurologiset aikuispotilaat
R9A3
Puh. 313 2735, 0400-747 429,

Neurologiset lapsipotilaat
UC11/ lasten ja nuorten klinikka
Puh. 313 2489, 050-438 3780


 

​Kuntoutusohjauksen opiskelijalla on mahdollisuus perehtyä laaja-alaisesti pitkäaikaissairaan ja/tai vammautuneen henkilön ja hänen läheistensä jokapäiväistä selviytymistä tukevaan toimintaan.

​Opetus- ja ohjaustilanteet

Opiskelijalla on nimetyt ohjaajat, jotka vastaavat onnistuneesta ja tavoitteellisesta harjoittelusta. Harjoittelujakson aikana opiskelija saa kokemusta eri potilasryhmistä ohjaajan vastuualueen ja työssä oppimisjakson tavoitteiden mukaisesti.

​Ennen harjoittelua

Perehdy kuntoutusohjausnimikkeistöön sekä sairauteen ja vammaisuuteen liittyviin etuisuuksiin ja palveluihin.

​Kuntoutusohjaajan työ on itsenäistä vastanottotyötä ja kuntoutusohjaaja on moniammatillisen työryhmämme asiantuntijajäsen. Kuntoutusohjaaja tekee kotikäyntejä ja toimii yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa sekä osallistuu potilasta koskeviin kotikunnan yhteistyöneuvotteluihin päivähoidossa, koulussa tai sosiaalitoimessa.

​Kuulumme Tyksin Asiantuntijapalveluihin.

Päivitetty: 28.6.2018 14:35