Siirry sisältöön

 Toimintaterapia

​Yhteystiedot

Palveluyksikön päällikkö

Johtava toimintaterapeutti
Tiina Koilahti

Puh. 050 573 1070

Osastonsihteeri

Puh. 02 313 2992

Postiosoite

Toimintaterapian palveluyksikkö, AB1
PL 52, 20521 Turku

 Toimintaterapia

 • Potilaille
 • Opiskelijoille
 • Lisätietoa

​Toimintaterapian tavoitteena on potilaan tärkeiden arjen toimintojen mahdollistaminen ottaen huomioon sekä toimintakykyyn vaikuttavat rajoitukset että ympäristön esteet. Usein kyse on tavallisista asioista, esimerkiksi pukemisesta, ruoanlaitosta tai työssä suoriutumisesta. Palvelemme potilaita Tyksin vuodeosastoilla osana moniammatillista työryhmää sekä tarjoamme toimintaterapiapalveluita ajanvarauksella.

Potilaat tulevat meille lääkärin lähetteellä.

Palveluihimme kuuluu

 • potilaan toimintamahdollisuuksien arviointi ja terapian suunnittelu
 • itsestä huolehtimisen, kotielämään liittyvien toimintojen, opiskelun ja työssä selviytymisen sekä vapaa-ajan toimintojen edistäminen
 • motoristen sekä prosessi- ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • sensoristen, motoristen ja kognitiivisten valmiuksien parantaminen
 • lasten toimintaterapiassa leikin arviointi
 • yläraajan ortoosien tarpeen arviointi, ortoosien sovitus ja yksilöllisten ortoosien valmistus sekä käytön opetus ja seuranta
 • apuvälinetarpeen arviointi ja apuvälineen sovitus, käytön opetus ja seuranta
 • toimintaterapian tarpeen arviointi Tyksin hoitojakson jälkeen ja suositus tai lähete jatkoterapiaan.

Laskutamme potilailta poliklinikkamaksun tai sarjahoitomaksun.

Toimintaterapeutit työskentelevät Tyksissä kantasairaalan alueella A-, T- ja U-sairaalassa sekä Apuvälinekeskuksessa, Kirurgisessa sairaalassa ja Kaskenlinnan sairaalassa. Voit varmistaa tarvittaessa tarkemman käyntiosoitteen tullessasi ennalta sovitulle potilaskäynnille osastonsihteeriltämme.

​Opiskelijalla nimetään oma ohjaaja. Pääset seuraamaan potilastyöskentelyä ohjaajan kanssa sekä mahdollisuuksien mukaan työskentelemään itsenäisesti potilaiden kanssa. Odotamme opiskelijalta aktiivista asennoitumista harjoittelujaksoon sekä oma-aloitteisuutta.

​Ennen harjoittelua

Tutustu harjoittelupaikkasi potilaiden sairauksiin liittyviin haasteisiin. Lisätietoja saa ohjaajaltasi.

​Mitä opit osastollamme?

Opit potilaan ja hänen läheistensä kohtaamista sekä saat tietoa erilaisista sairauksista. Opit myös itsenäistä työskentelyä osana potilaan moniammatillista hoitoprosessia.

​Toimintaterapia on kuntoutusta, joka perustuu yksilön toiminnallisuuteen liittyvien tarpeiden arviointiin ja toiminnan terapeuttiseen käyttöön. Toimintaterapeutit tuovat moniammatilliseen työryhmään asiantuntemusta toiminnan ja osallistumisen arvioinnista.

Toimintaterapiassa korostuvat potilaan sekä hänen lähihenkilöidensä yksilöllinen ohjaus ja neuvonta huomioiden potilaan tarpeet ja voimavarat. Potilas voi vaikuttaa terveyteensä sekä hyvinvointiinsa valintojensa ja toimintansa kautta. Yksi toimintaterapian tavoitteista on potilaan motivoituminen itsehoitoon ja elämänlaadun paraneminen.

​Kuulumme Tyksin Asiantuntijapalveluihin.

Päivitetty: 13.1.2022 10:29