Ajankohtaista​

8.2.2021

Riskiryhmien koronarokotusten järjestys

Ikä on merkittävin vakavan koronavirustaudin riskitekijä. Riskiin vaikuttavat lisäksi eräät taustasairaudet, joita sairastavilla on muuta väestöä suurempi riski saada vakava koronavirustauti, joutua sairaala- ja tehohoitoon tai menehtyä tautiin.

THL on tuottanut Kansallista rokotusasiantuntijaryhmää kuullen listauksen, jonka perusteella määräytyy, missä järjestyksessä koronavirusrokotteita tarjotaan eri taustasairauksia sairastaville alle 70 -vuotiaille henkilöille. Lista pohjautuu lääketieteelliseen riskinarvioon, ja sen tavoitteena on tarjota koronarokotteita mahdollisimman oikeudenmukaisessa järjestyksessä niitä eniten tarvitseville.

Taustasairaudet on jaettu kahteen ryhmään: 

  1. Vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistavat sairaudet
  2. Vakavalle koronavirustaudille altistavat sairaudet.

Näistä ryhmistä rokotetta tarjotaan ensin ryhmälle 1, ja sen jälkeen ryhmälle 2. Ryhmien sisällä kaikkia taustasairauksia sairastavia rokotetaan samanaikaisesti. Kunnat järjestävät koronarokotukset ja tiedottavat asukkailleen, missä ja milloin rokotuksen voi ottaa. Rokotusvuorosi lähestyessä saat tarvittaessa tarkempia tietoja omasta terveyskeskuksestasi tai työterveyshuollosta.

Ryhmä 1: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila

Vaikea krooninen keuhkosairaus 

Ryhmään kuuluvat muun muassa pitkäaikainen keuhkoahtaumatauti, keuhkolaajentuma, keuhkoputkien laajentuma, pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus ja kystinen fibroosi. Lisäksi ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on selvästi heikentynyt keuhkokapasiteetti (esimerkiksi toinen keuhko puuttuu), sekä astmaatikot, jotka ovat käyttäneet viimeisen vuoden aikana kortikosteroidilääkitystä suun kautta tablettina. Nämä vaikeahoitoista astmaa sairastavat rokotetaan ryhmässä 1 (vaikealle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila), ja muut astmaatikot ryhmässä 2 (vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila). Krooniset keuhkosairaudet heikentävät hengityskapasiteettia, ja voivat sen vuoksi vaikeuttaa koronavirustautia. Myös itse krooninen keuhkosairaus voi entisestään vaikeutua koronavirusinfektiosta.

Ryhmä 2: Henkilöt, joilla on vaikealle koronavirustaudille altistava sairaus tai tila

Jatkuvaa lääkitystä vaativa astma 

Ryhmään kuuluvat astmaatikot, jotka käyttävät astmaansa jatkuvaa lääkitystä ja eivät ole vielä tulleet rokotetuiksi vaikeaa kroonista keuhkosairautta sairastavien ryhmässä. 

Vaikea uniapnea  

Ryhmään kuuluvat henkilöt, joilla on uniapneaan unenaikainen ylipainehengityshoito (CPAP). Uniapnean tärkein riskitekijä on ylipaino. Uniapneasta kärsivistä yli puolet (50–70 %) on ylipainoisia. Monien ylipainoon liittyvien sairauksien (muun muassa verisuonisairaudet ja tyypin 2 diabetes) tiedetään lisäävän vaikean Covid-19 -taudin riskiä.

Lähde: THL

 

25.11.2020

 Asiakkaillemme huomioitavaksi, että Turussa Keuhkosairauksien poliklinikalla ilman ajanvarausta tapahtunut uniapnealaitteiden tarvikkeiden jakaminen maanantaisin ja torstaisin ei jatku enää vuonna 2021. Mikäli jatkossa tarvitset apua tarvikkeiden kanssa, voit olla yhteydessä numeroon (02) 313 4200.

 

25.11.2020

CPAP-laitehoito lievittää hyvin uniapnean oireita, mutta ei johda pysyvämpiin elintapamuutoksiin.

Miia Aro.

LL Miia Aron väitöskirja Long-term Effects of CPAP Therapy on Patients with Sleep-disordered Breathing tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 20.11.2020. Vastaväittäjänä toimi professori Sari-Leena Himanen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Tarja Saaresranta (Turun yliopisto). Väitöksen alana on keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia.

 

15.11.2020

Uniapnea voi olla koronainfektion pahenemisen riskitekijä. VSSHP:ssa tehdyssä rekisteritutkimuksessa seurattiin Tyksiin sairaalahoitoon otettuja Covid-19-potilaita keväällä 2020 koronapandemian ensimmäisen aallon aikana. Sairaalahoitoon Covid-19-infektion vuoksi joutui 28 potilasta, joista 29 %:lla oli taustalla uniapnea. Uniapnea saattaa ennakoida vaikeampaa taudinkuvaa koronainfektiota sairastaessa, ja johtaa siten herkemmin sairaalahoitoon. 


24.10.2020

 Suu-nenäsuojuksen käyttö saattaa tuntua hankalalta erityisesti keuhkosairautta sairastavasta. Muistathan, että suu-nenäsuojuksen sijaan voit käyttää kasvojesi suojana myös visiiriä. Visiirejä myydään esimerkiksi apteekeissa ja tavarataloissa.

 

8.10.2020

Ylipainehoitoa antavaa laitetta tulisi käyttää reilut 4–6 tuntia yössä sydän- ja verisuonitautiriskin vähentämiseksi.

Minna Myllylä.

LL Minna Myllylän väitöskirja Long-term CPAP use in obstructive sleep apnea: Effects on cardiovascular outcomes, weight control and motor vehicle accidents tarkastettiin Turun yliopistossa perjantaina 2.10.2020. Vastaväittäjänä toimi professori Hannu Kankaanranta (Tampereen yliopisto) ja kustoksena dosentti Tarja Saaresranta (Turun yliopisto). Väitöksen alana on keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia.

 

26.9.2020

Moni nukkuu eläkkeellä aiempaa enemmän ja paremmin!

Saana Myllyntaustan väitöstilaisuudessaan.

PsM Saana Myllyntaustan väitöskirja Changes in self-reported and accelerometer-based sleep during the transition to retirement  tarkastettiin 18.9.2020 Turun yliopistossa. Vastaväittäjänä toimi professori Göran Kecklund (Tukholman yliopisto) ja kustoksena professori Sari Stenholm (Turun yliopisto). Väitöksen alana on kansanterveystiede.

 

18.7.2020

Turun tiedelinjalla on kevään mittaan ollut keskusteluja ajankohtaisista asioista. 10.6. asiantuntijat keskustelivat aiheesta Nukkuminen ja unet,  huomaathan, että linkki ei toimi Internet Explorer -selaimella. Voit käyttää esim. Mozilla Firefox -selainta keskustelun katsomiseen. Unesta sekä fysiologisena ilmiönä että uniennäöstä keskustelevat ma. keuhkosairausopin professori Tarja Saaresranta, uniennäköä tutkiva psykologian tutkijatohtori Nils Sandman sekä iän vaikutusta uneen tutkiva kansanterveystieteen projektitutkija Saana Myllyntausta.

 

18.7.2020

Huolestuttavatko koronavirukseen ja keuhkosairauksiin liittyvät asiat? Tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filhan sivuilla Keuhkohuoli-linjalla voit keskustella huolistasi puhelimitse tai verkossa sekä saada lisää tietoa askarruttavista asioista.

 

9.4.2020 Ohjeita hengityslaitehoitoa (happirikastin, CPAP-laite, kaksoispaineventilaattori) käyttäville mahdollisen koronainfektion varalta

Koronainfektiota voidaan parannella myös kotona, mikäli oireiden puolesta kotona pärjää. Kotikäyttöisen hengityslaitehoidon osalta tämä saattaa herätä kysymyksiä. Hengityslaitehoito ja korona-tiedostoon on  koottu ohjeita kotona sairastavalle hengityslaitehoitoa käyttävälle henkilölle.

 

6.4.2020 Miten korona-aikana voi pitää päänsä kasassa ja säilyttää yhteyden Nukku-Mattiin?

Hyvä uni on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Hyvinvointi ja uni korona-aikana ohjaa parempiin yöuniin myös koronan aiheuttaman poikkeuksellisen kuormituksen aikana. Nukutaan hyvin!

 

27.3.2020 Rauhallista ja tehokasta valmistautumista  

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden leviäminen on yhä melko hyvin kontrollissa Varsinais-Suomessa. Sisäiset koulutukset ovat menossa ja jatkuvat edelleen. Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja  professori Tarja Saaresranta on kouluttanut jo yli 60 lääkäriä hengityksenvajauksen hoitoon ja koulutukset jatkuvat. Saaresrannan ja dos. Ulla Anttalaisen laatimia ohjeita on jaettu sähköpostitse myös kaikkien Suomen keuhkoklinikoiden ylilääkäreille ja heidän kauttaan  edelleen muille lääkäreille ja sairaanhoitajille. Koordinoiva sairaanhoitaja Susanna Aalto on kouluttanut usean toimialueen sairaanhoitajia hengityksen tukemisessa käytettävien laitteiden hienouksiin. Aalto on laatinut ohjeistusta sekä Tyksissä että muualla työskenteleville sairaanhoitajille.

  

22.3.2020. Koronavirus (COVID-19) herättää useimmissa kysymyksiä myös uniapnean ja hengitysvajeen näkökulmasta. Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja Tarja Saaresranta on koostanut koronavirukseen, uniapneaan ja hengitysvajeeseen liittyviä Kysymyksiä ja vastauksia. Yleiset toimintaohjeet löytyvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta.


25.2.2020 Turun Sanomissa julkaistiin UHK:n asiantuntijoiden Saaresrannan, Lamusuon, Markkulan ja Virtasen yhteinen kirjoitus Laajaa unitutkimusta tarvitaan harvoin unihäiriöiden diagnostiikassa.

 

Pilleriin Sikkan väitöstilaisuus.

MSc Pilleriin Sikkan väitöskirja Dream affect : conceptual and methodological issues in the study of emotions and moods experienced in dreams  tarkastettiin Turun yliopistossa 18.1.2020 . Vastaväittäjänä toimi professori Antonio Zadra (Université de Montréal, Kanada) ja kustoksena professori Antti Revonsuo (Turun yliopisto). Sikka tutki unissa esiintyvien tunteiden yleisyyttä, luonnetta ja hermostollisia vastineita sekä sitä, miten unessa koetut tunteet liittyvät hyvinvointiin. Rauhallisemmalla mielellä olevat henkilöt saattavat pystyä säätelemään tunteitaan paremmin paitsi valvetilassa, myös nähdessään unia. Ahdistuneemmilla tilanne taas saattaa olla päinvastainen.

 

Antonio Zadra luennoimassa.

Psykologian professori ja Montrealin yliopiston unennäkötutkimuksen laboratorion johtaja Antonio Zadra piti 17.1.2020 avoimen esitelmän aiheesta Unissakävely ja yölliset kauhukohtaukset. Prof. Zadra on erittäin nimekäs unitutkija ja erinomainen puhuja. Esitelmä keräsikin saliin suuren kuulijajoukon. Hänen tutkimusryhmänsä tutkii NREM-parasomnioita eli unen erityishäiriöitä Sacé-Coeurin sairaalassa (Hôpital du Sacé-Coeur's Center for Advanced Research in Sleep Medicine, CARSM). Hänen tutkimuksensa kohdistuu unen sisällön kvantitointiin niin normaaliväestössä kuin eri sairauksissakin, unennäköön liittyvien häiriöiden tutkimiseen, syihin ja hoitoon sekä erityisesti unissakävelyn patofysiologiaan.

  

Tyksissä tammikuussa 2020 järjestetty yleisöluentotilaisuus Uniapnea – unenaikaiset hengityskatkokset herätti runsaasti kiinnostusta: Tyksissä kahdessa salissa oli yhteensä noin 350 kuulijaa ja etäyhteyksien päässä Vaasassa, Porissa ja Raumalla lisäksi noin 100 kuulijaa.

Yleisöluentotilaisuudessa pidetyt luennot ovat katsottavissa videoina. Luennot ovat myös luettavissa: Tyks tutkii ja hoitaa.

Tyks tutkii ja hoitaa yleisöluennon luennoitsijat Tarja Saaresranta, Ulla Anttalainen, Miia Aro ja Karri Utriainen.

Kuvassa tilaisuuden luennoitsijat Tarja Saaresranta, Ulla Anttalainen, Miia Aro ja Karri Utriainen. 

 

Uni- ja hengityskeskuksen henkilökuntaa ryhmäkuvassa. 

 Uni- ja hengityskeskuksen joulutapaaminen 27.11.2019

 

Uni ja hengityskeskuksen henkilökuntaa Oslossa. Miia Aro esittelee posteriaan. Susanna Aalto ja Kaisa Tojkander esittelevät posteriaan.

Nordic Sleep Conference Oslossa toukokuussa 2019. Postereitaan konferenssissa esittelivät LL Miia Aro aiheenaan CPAP-hoito ja painonmuutokset uniapneapotilaalla sekä Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva osastonhoitaja Kaisa Tojkander ja sairaanhoitaja Susanna Aalto aiheenaan Voidaanko etäseurannalla korvata CPAP-hoidossa olevien potilaiden 1-vuotiskontrolli?

 

Karri Utriainen väitöstilaisuudessa.

LL Karri Utriaisen väitöskirjaSleep-time predictor of cardiovascular complications in surgical peripheral arterial disease tarkastettiin Turun yliopistossa 14.6.2019. Vastaväittäjänä toimi dosentti Pirkko Brander ja kustoksena apulaisprofessori Timo Laitio. Väitöstutkimuksessa noin kuudella seitsemästä potilaasta, joille suunniteltiin nivustason alapuolista verisuonileikkausta, todettiin vähintään lievä uniapnea. Tällä potilasryhmällä tiedetään olevan myös suuri leikkauksenjälkeisten sydäntapahtumien ja kuoleman riski.

 

Marja-Liisa Gustafsson. 

TtM Marja-Liisa Gustafssonin väitöskirjaKoululaisten uni, oireilu ja terveyteen liittyvä elämänlaatu – viiden vuoden kohorttitutkimus tarkastettiin Turun yliopistossa 12.4.2019.

 

Annina Kekki, Otto Karhu, Päivi Lehto, Satu Hemling, Susanna Aalto, Erja Pohjola, Birgitta Ylämäki, Katja Urhonen.

Kuvassa vasemmalta Annina Kekki, Otto Karhu, Päivi Lehto, Satu Hemling, Susanna Aalto, Erja Pohjola, Birgitta Ylämäki ja Katja Urhonen

Maailman unipäivää vietettiin 15.3.2019. Uni- ja hengityskeskus järjesti päivän kunniaksi pienimuotoisen tempauksen Tyks T-sairaalan aulassa. Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva sairaanhoitaja Susanna Aalto esitteli Unipäivän kävijöille uni- ja valvepäiväkirjaa. Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat keuhko-osastolta Päivi Lehto ja Susanna Aalto sekä keuhkopoliklinikalta Satu Hemling ja Erja Pohjola. Fysioterapeutti Annina Kekki opasti voimatestin teossa ja antoi vinkkejä liikuntaan. Suuhygienisti Katja Urhonen esitteli uniapneakiskoja. Turun seudun Hengitysyhdistyksen kokemustoimija Birgitta Ylämäki kertoi yhdistyksen toiminnasta. ResMedin tuotteita uniapnean hoitoon oli esittelemässä Otto Karhu. Taustalla pyöri Salla Lamusuon esitys unen fysiologiasta.

 

 Moskovalaisia erikoislääkäreitä.

Moskovalaisia erikoislääkäreitä tutustui Tyksin Uni- ja hengityskeskuksessa uniapnean ja hengitysvajauksen diagnostiikkaan ja hoitoon 28.8.2018.

 

 Laura Lampio.

LL Laura Lampion väitöskirja Hormonit eivät ainoita syyllisiä keski-ikäisen naisen uniongelmiin tarkastettiin Turun yliopistossa 8.12.2017.

Nils Sandman.   

FM Nils Sandmanin väitöskirjaPainajaiset voivat olla merkki psyykkisestä kuormituksesta tarkastettiin Turun yliopistossa 4.11.2017.


Saana Myllyntausta.

PsM Saana Myllyntaustalle myönnettiin parhaan pohjoismaisen nuoren unitutkijan palkinto esityksestään Retirement - a window of opportunity for better sleep?  (Eläkkeelle jääminen – ikkuna parempaan uneen?)  Nordic Sleep –kongressissa Tallinnassa 24.5.2017.

 

Mia Jokinen.

Valtakunnallinen Pikku-Niilo-palkinto erinomaisesta syventävien opintojen kypsyysnäytteestä myönnettiin v. 2017 LK Mia Jokiselle Turun yliopistosta. Hänen kypsyysnäytteensä otsikko oli Unettomuus vai uniapnea vaiko molemmat - terveyskeskuslääkärin pähkinä? Syventävät opinnot oli ohjannut ja kypsyysnäytteen aiheen antanut dosentti Tarja Saaresranta.

Kirjallisuutta