Ajankohtaista​

16.9.2020

Moni nukkuu eläkkeellä aiempaa enemmän ja paremmin!  

PsM Saana Myllyntausta esittää perjantaina 18.9.2020 klo 12.15 väitöskirjansa Changes in self-reported and accelerometer-based sleep during the transition to retirement  julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa  (Alhopuro-sali, MEDISIINA D, Kiinamyllynkatu 10, 20520, Turku). Vastaväittäjänä toimii professori Göran Kecklund (Tukholman yliopisto) ja kustoksena professori Sari Stenholm (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on kansanterveystiede.

Koronavirustilanteen vuoksi väitöstilaisuuden yleisömäärä paikan päällä on korkeintaan 50 henkilöä. Yleisö voi seurata väitöstä etäyhteydenkautta. 


18.7.2020

Turun tiedelinjalla on kevään mittaan ollut keskusteluja ajankohtaisista asioista. 10.6. asiantuntijat keskustelivat aiheesta Nukkuminen ja unet,  huomaathan, että linkki ei toimi Internet Explorer -selaimella. Voit käyttää esim. Mozilla Firefox -selainta keskustelun katsomiseen. Unesta sekä fysiologisena ilmiönä että uniennäöstä keskustelevat ma. keuhkosairausopin professori Tarja Saaresranta, uniennäköä tutkiva psykologian tutkijatohtori Nils Sandman sekä iän vaikutusta uneen tutkiva kansanterveystieteen projektitutkija Saana Myllyntausta.

 

18.7.2020

Huolestuttavatko koronavirukseen ja keuhkosairauksiin liittyvät asiat? Tuberkuloosin ja keuhkosairauksien asiantuntijajärjestö Filhan sivuilla Keuhkohuoli-linjalla voit keskustella huolistasi puhelimitse tai verkossa sekä saada lisää tietoa askarruttavista asioista.

 

9.4.2020 Ohjeita hengityslaitehoitoa (happirikastin, CPAP-laite, kaksoispaineventilaattori) käyttäville mahdollisen koronainfektion varalta

Koronainfektiota voidaan parannella myös kotona, mikäli oireiden puolesta kotona pärjää. Kotikäyttöisen hengityslaitehoidon osalta tämä saattaa herätä kysymyksiä. Oheiseen tiedostoon on  koottu ohjeita kotona sairastavalle hengityslaitehoitoa käyttävälle henkilölle.

Hengityslaitehoito ja korona.pdf

 

6.4.2020 Miten korona-aikana voi pitää päänsä kasassa ja säilyttää yhteyden Nukku-Mattiin?

Hyvä uni on tärkeä hyvinvoinnin lähde. Alla olevasta tiedostosta löydät vinkkejä parempiin yöuniin myös koronan aiheuttaman poikkeuksellisen kuormituksen aikana. Nukutaan hyvin!

 Hyvinvointi ja uni korona-aikana.pdf

27.3.2020 Rauhallista ja tehokasta valmistautumista  

Koronaviruksen aiheuttaman sairauden leviäminen on yhä melko hyvin kontrollissa Varsinais-Suomessa. Sisäiset koulutukset ovat menossa ja jatkuvat edelleen. Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja  professori Tarja Saaresranta on kouluttanut jo yli 60 lääkäriä hengityksenvajauksen hoitoon ja koulutukset jatkuvat. Saaresrannan ja dos. Ulla Anttalaisen laatimia ohjeita on jaettu sähköpostitse myös kaikkien Suomen keuhkoklinikoiden ylilääkäreille ja heidän kauttaan  edelleen muille lääkäreille ja sairaanhoitajille. Koordinoiva sairaanhoitaja Susanna Aalto on kouluttanut usean toimialueen sairaanhoitajia hengityksen tukemisessa käytettävien laitteiden hienouksiin. Aalto on laatinut ohjeistusta sekä Tyksissä että muualla työskenteleville sairaanhoitajille.

22.3.2020. Koronavirus (COVID-19) herättää useimmissa kysymyksiä myös uniapnean ja hengitysvajeen näkökulmasta. Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja Tarja Saaresranta on koostanut alla olevaan tiedostoon aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja vastauksia. Yleiset toimintaohjeet löytyvät Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin (VSSHP) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta.

     

Kysymyksiä ja vastauksia koronavirukseen liittyen.pdf


Maailman unipäivän tempaus 13.3. on valitettavasti peruttu. Pahoittelumme, jos tieto tavoitti liian myöhään!


25.2.2020 Turun Sanomissa julkaistiin UHK:n asiantuntijoiden Saaresrannan, Lamusuon, Markkulan ja Virtasen yhteinen kirjoitus Laajaa unitutkimusta tarvitaan harvoin unihäiriöiden diagnostiikassa.

 

Pilleriin Sikkan väitöstilaisuus.
MSc Pilleriin Sikkan väitöskirja Dream affect : conceptual and methodological issues in the study of emotions and moods experienced in dreams  tarkastettiin Turun yliopistossa 18.1.2020 . Vastaväittäjänä toimi professori Antonio Zadra (Université de Montréal, Kanada) ja kustoksena professori Antti Revonsuo (Turun yliopisto). Sikka  tutki unissa esiintyvien tunteiden yleisyyttä, luonnetta ja hermostollisia vastineita sekä sitä, miten unessa koetut tunteet liittyvät hyvinvointiin. Rauhallisemmalla mielellä olevat henkilöt saattavat pystyä säätelemään tunteitaan paremmin paitsi valvetilassa, myös nähdessään unia. Ahdistuneemmilla tilanne taas saattaa olla päinvastainen.

 

Antonio Zadra luennoimassa.

Psykologian professori ja Montrealin yliopiston unennäkötutkimuksen laboratorion johtaja Antonio Zadra piti 17.1.2020 avoimen esitelmän aiheesta Unissakävely ja yölliset kauhukohtaukset. Prof. Zadra on erittäin nimekäs unitutkija ja erinomainen puhuja. Esitelmä keräsikin saliin suuren kuulijajoukon. Hänen tutkimusryhmänsä tutkii NREM-parasomnioita eli unen erityishäiriöitä Sacé-Coeurin sairaalassa (Hôpital du Sacé-Coeur's Center for Advanced Research in Sleep Medicine, CARSM). Hänen tutkimuksensa kohdistuu unen sisällön kvantitointiin niin normaaliväestössä kuin eri sairauksissakin, unennäköön liittyvien häiriöiden tutkimiseen, syihin ja hoitoon sekä erityisesti unissakävelyn patofysiologiaan.


Tyksissä tammikuussa 2020 järjestetty yleisöluentotilaisuus Uniapnea – unenaikaiset hengityskatkokset herätti runsaasti kiinnostusta: Tyksissä kahdessa salissa oli yhteensä noin 350 kuulijaa ja etäyhteyksien päässä Vaasassa, Porissa ja Raumalla lisäksi noin 100 kuulijaa.

Yleisöluentotilaisuudessa pidetyt luennot ovat katsottavissa videoina. Luennot ovat myös luettavissa:  

 Uniapnean yleisöluennot 16.1.2020 

Tyks tutkii ja hoitaa yleisöluennon luennoitsijat Tarja Saaresranta, Ulla Anttalainen, Miia Aro ja Karri Utriainen.

Kuvassa tilaisuuden luennoitsijat Tarja Saaresranta, Ulla Anttalainen, Miia Aro ja Karri Utriainen. 

 

Uni- ja hengityskeskuksen henkilökuntaa ryhmäkuvassa. 

 Uni- ja hengityskeskuksen joulutapaaminen 27.11.2019

 

Uni ja hengityskeskuksen henkilökuntaa Oslossa. Miia Aro esittelee posteriaan. Susanna Aalto ja Kaisa Tojkander esittelevät posteriaan.

Nordic Sleep Conference Oslossa toukokuussa 2019. Postereitaan konferenssissa esittelivät LL Miia Aro aiheenaan CPAP-hoito ja painonmuutokset uniapneapotilaalla sekä Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva osastonhoitaja Kaisa Tojkander ja sairaanhoitaja Susanna Aalto aiheenaan Voidaanko etäseurannalla korvata CPAP-hoidossa olevien potilaiden 1-vuotiskontrolli?.

 

Karri Utriainen väitöstilaisuudessa.

LL Karri Utriaisen väitöskirja Sleep-time predictor of cardiovascular complications in surgical peripheral arterial disease tarkastettiin Turun yliopistossa 14.6.2019. Vastaväittäjänä toimi dosentti Pirkko Brander ja kustoksena apulaisprofessori Timo Laitio. Väitöstutkimuksessa noin kuudella seitsemästä potilaasta, joille suunniteltiin nivustason alapuolista verisuonileikkausta, todettiin vähintään lievä uniapnea. Tällä potilasryhmällä tiedetään olevan myös suuri leikkauksenjälkeisten sydäntapahtumien ja kuoleman riski.

 

Marja-Liisa Gustafsson. 
TtM Marja-Liisa Gustafssonin väitöskirja Koululaisten uni, oireilu ja terveyteen liittyvä elämänlaatu – viiden vuoden kohorttitutkimus tarkastettiin Turun yliopistossa 12.4.2019.

 

Annina Kekki, Otto Karhu, Päivi Lehto, Satu Hemling, Susanna Aalto, Erja Pohjola, Birgitta Ylämäki, Katja Urhonen.

Kuvassa vasemmalta Annina Kekki, Otto Karhu, Päivi Lehto, Satu Hemling, Susanna Aalto, Erja Pohjola, Birgitta Ylämäki ja Katja Urhonen

Maailman unipäivää vietettiin 15.3.2019. Uni- ja hengityskeskus järjesti päivän kunniaksi pienimuotoisen tempauksen Tyks T-sairaalan aulassa. Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva sairaanhoitaja Susanna Aalto esitteli Unipäivän kävijöille uni- ja valvepäiväkirjaa. Tilaisuudessa kysymyksiin vastasivat keuhko-osastolta Päivi Lehto ja Susanna Aalto sekä keuhkopoliklinikalta Satu Hemling ja Erja Pohjola. Fysioterapeutti Annina Kekki opasti voimatestin teossa ja antoi vinkkejä liikuntaan. Suuhygienisti Katja Urhonen esitteli uniapneakiskoja. Turun seudun Hengitysyhdistyksen kokemustoimija Birgitta Ylämäki kertoi yhdistyksen toiminnasta. ResMedin tuotteita uniapnean hoitoon oli esittelemässä Otto Karhu. Taustalla pyöri Salla Lamusuon esitys unen fysiologiasta.   


 Moskovalaisia erikoislääkäreitä.

Moskovalaisia erikoislääkäreitä tutustui Tyksin Uni- ja hengityskeskuksessa uniapnean ja hengitysvajauksen diagnostiikkaan ja hoitoon 28.8.2018.

 

 Laura Lampio.

LL Laura Lampion väitöskirja Hormonit eivät ainoita syyllisiä keski-ikäisen naisen uniongelmiin tarkastettiin Turun yliopistossa 8.12.2017.
 

Nils Sandman.   

FM Nils Sandmanin väitöskirja Painajaiset voivat olla merkki psyykkisestä kuormituksesta tarkastettiin Turun yliopistossa 4.11.2017.

 

Saana Myllyntausta.

PsM Saana Myllyntaustalle myönnettiin parhaan pohjoismaisen nuoren unitutkijan palkinto esityksestään Retirement - a window of opportunity for better sleep?  (Eläkkeelle jääminen – ikkuna parempaan uneen?)  Nordic Sleep –kongressissa Tallinnassa 24.5.2017.

 

Mia Jokinen.

Valtakunnallinen Pikku-Niilo-palkinto erinomaisesta syventävien opintojen kypsyysnäytteestä myönnettiin v. 2017 LK Mia Jokiselle Turun yliopistosta. Hänen kypsyysnäytteensä otsikko oli Unettomuus vai uniapnea vaiko molemmat - terveyskeskuslääkärin pähkinä?. Syventävät opinnot oli ohjannut ja kypsyysnäytteen aiheen antanut dosentti Tarja Saaresranta.

Kirjallisuutta

Unihäiriöt edeltävät kroonista kipua. Lääkärilehti 11.12.2017

Hormonit eivät ainoita syyllisiä keski-ikäisen naisen uniongelmiin. Väitös, LL Laura Lampio 8.12.2017

Painajaiset voivat olla merkki psyykkisestä kuormituksesta. Väitös: FM Nils Sandman, 4.11.2017 

Sisäisen kellon mekanismin ratkaisu toi lääketieteen Nobel-palkinnon. Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim 2017;133(22):2179-81