Narkolepsia ja muut liikaunisuushäiriöt

Narkolepsia on harvinainen neurologinen liikaunisuutta aiheuttava häiriö. Yleensä narkolepsiaan sairastutaan lapsuus- tai nuoruusiässä. Tauti aiheuttaa päiväsaikaista tahdosta riippumatonta nukahtelutaipumusta. Yöuni on narkolepsiapotilailla usein katkonaista, ja nukahtamisvaiheessa voi olla uneen ja valveeseen sekoittuvia hallusinaatiota. Unta voivat häiritä myös ns. unihalvaukset, jolloin lyhytaikaisesti herätessä ei pystykään liikuttamaan raajojaan.

Narkolepsiaa on kahta eri tyyppiä, ja tavallisimpaan muotoon liittyy nukahtelutaipumuksen lisäksi ns. katapleksiaoireet, jotka tarkoittavat lihasjänteyden menetystä yleensä esim. nauraessa.

Idiopaattisen hypersomnian ajatellaan olevan vielä narkolepsiaakin harvinaisempi liikaunisuutta aiheuttava unihäiriö. Tässä unihäiriössä henkilön unentarve on yleensä selvästi normaalia pidempi, yleensä 10-12 tuntia vuorokaudessa. Oireisiin liittyy yleensä myös ns. unihumala. Diagnoosi on ns. poissulkudiagnoosi eli muut liikaunisuutta aiheuttavat tekijät esim. psyykkiset tai elimelliset sairaudet täytyy poissulkea.