Vuorokausirytmin häiriöt

Tavallisin vuorokausirytmin häiriö työikäisillä on vuorotyön aiheuttama uni-valverytmin sekä matkustamisen kautta aikaerorasituksesta johtuva häiriö. Muita uni-valverytmin häiriöitä ovat viivästynyt tai aikaistunut unijakso.

Viivästyneessä unijaksossa uni tulee vasta selvästi normaalia sosiaalisesti hyväksyttyä nukkumaan menoaikaa myöhemmin. Aikaistetussa unijaksossa taas henkilön oma unirytmi on tavallista aikaisemmin jo alkuillasta. Viivästyneestä unirytmistä kärsivät yleensä nuoret ja unettomat.

Aikaistunut unijakso on tavallista ikääntyessä. Uni-valverytmi voi olla myös epäsäännöllinen, jolloin henkilöllä ei ole mitään selvää nukkumaanmeno- ja heräämisaikaa vaan ne vaihtelevat.