Siirry sisältöön

​Ammattilaisille

Tyksin uni- ja hengityskeskuksen ohjeita lähetteen tekoon

Lähete uniapneaepäilyn vuoksi

Läheteohje neurologian ja psykiatrian unihäiriöpolille

Lähete psykiatrian uni- ja vireyspoliklinikalle

Uni- ja vireystilakonsultaatiopyyntö akuuttipsykiatrialle, ohje

 Lyhyt unikysely


Kansallisia ohjeita ajoterveyden arvioinnista

Traficomin Ajoterveysohje 2019 v3.0

Traficomin Ajoterveysohje liite 2019  

Uniapnean ja hengitysvajauksen ajoterveyden arvioinnin soveltamisohjeet

Hengitysvajepotilaan ajoterveyden arviointi 

Kansallisten asiantuntijaryhmien laatimat ohjeet

Kiskohoitopotilaiden maksujen yhdenmukaistaminen

Lasten hengitysvajeen hoitokriteerejä

Uni- ja hengityskeskusten resurssitavoitteet

Tavoitteet on kirjattu pdf-dokumenttiin

Hengitysvajeen, uni- ja vireystilahäiriöiden ja ylipainehappihoidon suunniteltu resurssointi ja toiminta terveydenhuollon eri tasoilla.

Lasten hengitysvajeen resurssointi

Osaamis- ja laatuvaatimuksia

Ammattilaisten osaamisvaatimukset

Uniapneakiskon laatu- ja seurantakriteerit Tyks

Laatukriteerit aikuisten KNF-tutkimuksille

Unen laatua mittaavat kuluttajasovellukset

Laatukriteerit lasten KNF-unitutkimuksille ja diagnostisille käytännöille 

Aikuisten ja lasten KNF-unitoiminnan resurssitavoitteet terveydenhuollon eri tasoilla

Osaamiskartta Uniapneahoitaja

Osaamiskartta Lasten Hengitysvajehoitaja

Osaamiskartta Keuhkofysioterapeutti

Osaamiskartta Unihäiriöhoitaja

Osaamiskartta Uniapnea Suuhygienisti

Osaamiskartta Hengitysvajehoitaja

Osaamiskartta KNF

Hengitysvajaus

Akuutin hyperkapnisen hengitysvajauksen hoito NIV-laitteella

Hengityspotilaan suorituskyvyn arviointi ja-liikuntaohjaus

Hengitysvajaus 2PV-hoidon aloitusindikaatiot muistilista

Hengitysvajetta aiheuttavien neuromuskulaarisairauksien erityispiirteitä

Hengitysvajetta käsitteleviä nettisivuja suomeksi ruotsiksi ja englanniksi

Rasitushappi

Saattohoitopotilaan hengenahdistus 

Palliatiivinen happihoito

Hoitotahtokeskustelu

Lentomatkustaminen

 

Videot

Kaksoinpaineventilaattori- eli 2PV - hoito
Happihoito kotona
Lisähappi kodin ulkopuolella liikkumisen tueksi - lääkkeellinen happi, kevythappipullo
Lisähappi kodin ulkopuolella liikkumisen tueksi – lääkkeellinen happi, nestehappi

Uniapnea

Aikuisten sentraalinen uniapnea

Työterveyshuollon rooli uniapneapotilaiden seurannassa

Uniapnean kirurginen hoito

Uniapneapotilaan kiskohoito

Uniapneaa käsitteleviä nettisivuja suomeksi ruotsiksi ja englanniksi

Ohjausmateriaalia

Täältä löydät kirjallisia ohjeita sekä videoita hoitosi tueksi.

Hengitysvajaus

Lue lisää hengitysvajauksesta.

Tietoa hengitysvajauksesta (video)

Vierellä matkallasi COPD 

Vierellä matkallasi keuhkosyöpäpotilaalle

Vierellä matkallasi keuhkofibroosipotilaalle

Uniapnea

Videoita

Tietoa uniapneasta 
Ylipainehengitys- eli CPAP - hoito
Uniapnean asentohoito
Hengitysapuvälineen maskin pukeminen
Hengitysapuvälineen kostuttimen huolto
Hengityslaitehoidon etäseuranta 

Unirekisteröintilaitteen kiinnitysohje

Unettomuus

Kolmen minuutin hengähdystauko (video)  

Tietoinen läsnäolo kehossa ( video)  

THL:n toimenpidekoodeja

THL:n toimenpidekoodeja

Hoito-ohjeita

Sivustolle Hoito-ohjeet.fi on kerätty useiden sairauksien hoito-ohjeita ammattilaisia varten. 

Terveyskylän ammattilaisosioissa (vaatii kirjautumisen) on aihepiiriin liittyviä ohjeita seuraavilla sivuilla:

Käypä hoito-ohjeet on julkaisu seuraavista aihealueista, jotka kokonaan tai osittain koskevat Uni- ja hengityskeskuksen toiminta-aluetta:

Ohjeita on myös seuraavien järjestöjen sivuilla:

Päivitetty: 16.9.2020 22:04

 Koulutukset

Ammatilliset koulutukset ovat tärkeä osa ammattihenkilöiden jatkuvaa kehittymistä ja ammattitaidon ylläpitämistä.

Lue lisää Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tarjoamista täydennyskoulutuksista.

Tulossa!

26.11.20 Valtakunnallinen koulutus uniapneapotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille

27.11.20 Valtakunnallinen koulutus hengitysvajepotilaita hoitaville terveydenhuollon ammattilaisille