Siirry sisältöön

​Tutkijoille

Tyks Uni- ja hengityskeskuksessa toimii useita tutkimusryhmiä. Tiivis yhteistyö Turun yliopiston, kansainvälisten tutkijayhteisöjen ja kaupallisten yritysten kansa turvaa korkeatasoisen tutkimuksen.

Keskuksella on käytössään myös Suomen ainoa yliopistotasoinen ihmisten unta tutkiva unilaboratorio.

Keskuksen toiminta-alueella on tehty lukuisia väitöstutkimuksia uneen tai hengitykseen liittyvistä häiriöistä.

Hengitysvajaukseen tai uneen liittyvät väitöskirjat

Tutkimushankkeet ja tutkimusryhmät

 

Luettelo vastaavan tutkijan mukaan aakkosjärjestyksessä:

 

Tutkimusryhmän johtaja: dos. Ulla Anttalainen, Tyks ja TY

Tutkimuksen nimi: Kaksoispaineventilaatiohoidon etäseuranta keuhkoahtaumapotilailla

Tutkimusryhmän johtaja: dos. Tuomas Klockars (HY) yhteistyössä dos. Ulla Anttalainen, Tyks ja TY

Tutkimuksen nimi: Koiran hajuaistin hyödyntäminen tuberkuloosin diagnostiikassa

Tutkimusryhmän johtaja: prof. Jarmo Hietala, Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: Rauhoittavien ja unilääkkeiden pitkäaikaiskäyttö Suomessa

Tutkimusryhmän johtajat: dos. Anu Holm ja dos. Esa Rauhala, Satshp/Satasairaala
Tutkimuksen nimi: Unihäiriödiagnostiikka neurologisilla potilailla

Tutkimusryhmän johtaja: LT Varpu Jokimaa, Tyks ja TY

Tutkimuksen nimi: Obstruktiivinen uniapnea ja monirakkulaisten munasarjojen oireyhtymä

Tutkimusryhmän johtajat: prof. Hasse Karlsson, dos. Linnea Karlsson, dos. Juulia Paavonen (HY) ja prof. Päivi Polo, Tyks ja TY

Tutkimuksen nimi: Raskauden ajan unen ja depression vaikutus raskauskomplikaatioihin, synnytyksen, vastasyntyneen terveyteen ja raskauden jälkeiseen masennukseen

Tutkimusryhmän johtajat: TtT, dos. Marita Koivunen, Satshp/Satasairaala
Tutkimuksen nimi: Potilaan unen tukeminen vuodeosastolla - Hyvän käytännön kehittäminen ja arviointi

Tutkimusryhmän johtaja: LT Jaakko Piitulainen Tyks

Tutkimuksen nimi: Intrakapsulaarinen nielurisaleikkaus uniapnean hoidossa

Tutkimusryhmän johtajat: prof. Päivi Polo Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: Raskauden ajan unen laadun ja depressio-oireiden vaikutus synnytyksen käynnistymiseen

Tutkimusryhmän johtaja: prof. Päivi Polo Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: Raskauspahoinvoinnin vaikutus unen laatuun

Tutkimusryhmän johtaja: prof. Päivi Polo Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: Vaihdevuosien vaikutus unen laatuun. Tutkimuksia unen säätelymekanismeista

Tutkimusryhmän johtajat: dos. Juha Puustinen ja prof. Sirkka-Liisa Kivelä, TY, HY ja Satshp/Satasairaala
Tutkimuksen nimi: Satauni - unilääkevieroitus perusterveydenhuollossa

Tutkimusryhmän johtajat: dos. Juha Puustinen ja prof. Marja Airaksinen Satshp ja HY, neurologia ja farmakologia.
Tutkimuksen nimi: Kotihoidossa olevien ikääntyvien turvallisen lääkehoidon varmistaminen koordinoidulla toimintamallilla - unilääkkeet erityisarvioinnissa

Tutkimusryhmän johtajat: prof. Antti Revonsuo ja dos. Katja Valli, TY, psykologia.
Unennäön neuraaliset korrelaatit ja evolutiivinen funktio

Tutkimusryhmän johtaja: ma. prof. Tarja Saaresranta Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: ESADA – European Sleep Apnoea Database
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/kliininen-laitos/unitutkimuskeskus

Tutkimusryhmän johtaja: ma. prof. Tarja Saaresranta Tyks ja TY

Tutkimuksen nimi: Etäseurannan ja sähköisten kyselyiden hyödyntäminen uniapnean CPAP-hoidon pitkäaikaisseurannassa

Tutkimusryhmän johtaja: ma. prof. Tarja Saaresranta Tyks ja TY

Tutkimuksen nimi: Ikääntyminen ja uniapnea

Tutkimusryhmän johtaja: ma. prof. Tarja Saaresranta Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: Nainen 46
https://www.utu.fi/fi/yliopisto/laaketieteellinen-tiedekunta/kliininen-laitos/unitutkimuskeskus

Tutkimusryhmän johtaja: ma. prof. Tarja Saaresranta Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: Paimio Study

Tutkimusryhmän johtaja: ma. prof. Tarja Saaresranta Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: Tele-COPD

Tutkimusryhmän johtajat: ma. prof. Tarja Saaresranta Tyks ja TY yhteistyössä Auria Tietopalvelu dos. Arho Virkki ja Aalto-yliopisto ap. prof. Maija Vilkkumaa
Tutkimuksen nimi: Uniapneapotilaan polku (Unipolku)

Tutkimusryhmän johtaja: dos. Sari Stenholm ja prof. Päivi Polo, Tyks ja TY

Tutkimuksen nimi: Unen laadun ja depression vaikutus seksuaalitoimintaan eläköityessä

Tutkimusryhmän johtaja: dos. Tero Soukka, Tyks ja dos. Jarmo Malinen, Aalto yliopisto

Tutkimuksen nimi: OSA-OMS: Obstruktiivisen uniapnean diagnostiikan ja oikean hoidon kohdentamisen kehittäminen hyödyntäen ilmavirtauksen mallintamista ylemmissä hengitysteissä

Tutkimusryhmän johtaja dos. Tuula Oksanen TTL ja unitutkimuksen yhdyshenkilö prof. Paula Salo TY, psykologia.
Tutkimuksen nimi: Finnish Public Sector study (epidemiologista tutkimusta mm. unihäiriöiden, työhön liittyvien psykososiaalisten tekijöiden ja työkyvyn välisistä yhteyksistä).

Tutkimusryhmän johtaja: PsT, dos. Katja Valli TY, Psykologian ja logopedian laitos yhteistyössä Tyksin Neurologian ja psykiatrian unihäiriöpoliklinikoiden kanssa

Tutkimuksen nimi: Narkolepsiapotilaan unen erityishäiriöt ja niiden yhteys psyykkiseen kuormittuneisuuteen

Tutkimusryhmän johtajat: dos. Irina Virtanen ja dos. Ulla Anttalainen Tyks ja TY

Tutkimuksen nimi: Uniapneasta kärsivien ammattikuljettajien MWT-tulokset ja ajokyky

Tutkimusryhmän johtajat: dos. Irina Virtanen ja prof. Heikki Hämäläinen Tyks, Kliininen neurofysiologia ja TY, psykologia.
Tutkimuksen nimi: Neurocar

Tutkimusryhmän johtajat: dos. Irina Virtanen, dos. Helena Lapinleimu ja prof. Marko Elovainio (HY), Tyks ja TY
Tutkimuksen nimi: FinAdo 2


Päivitetty: 8.1.2020 14:23