Siirry sisältöön

​Terveysalan välittäjäalusta Terva

Yhteistyökumppaneiden logot.

Terveyskampus Turun jäsenorganisaatiot keskittävät jatkossa terveysalan testaukseen liittyvät yhteydenotot. Tällä tavoitellaan tiedonkulun parantamista, tuetaan erilaisten palvelujen kehittämistä, sekä pyritään vähentämään testaukseen liittyviä riskejä. Yhteydenottojen sujuvoittamiseksi avataan sähköinen yhteydenottolomake kevään 2020 aikana Terveyskampuksen sivulle.

Terva-hanke

Yritysten yhteydenottoihin liittyvä palvelun kehittäminen sekä välittäjäalustatoimintamallin rakentaminen tapahtuu vuosien 2019-2021 välisenä aikana EAKR-rahoitteisessa Terveysalan välittäjäalusta (Terva) -hankkeessa. Tavoitteena on, että hankkeen päättymisen jälkeen toimintamalli otetaan käyttöön Terveyskampus Turun innovaatiotoimijoiden keskuudessa. Toimintamalli on kuvattuna pääpiirteissään alla.

Terva-hankkeessa toimivat Turku Science Park, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä koordinaattorina Turun ammattikorkeakoulu. Toimintamallia testataan mahdollisuuksien mukaan Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä ja/tai Turun ammattikorkeakoulussa organisaatioiden sisäisten toimintatapojen ja päätöksen mukaan.

Välittäjäalustan hyödyt yritykselle

Terveysalan yritysten tulee osoittaa ratkaisujensa osalta viranomaisvaatimusten ja lakien täyttyminen. Tämä koskee erityisesti lääkinnällisiä laitteita ja tarvikkeita, mutta kiristyvät viranomaisvaatimukset ovat keskeisiä myös hyvinvointiratkaisujen kehityksessä. Alan ammattilaisten kanssa tehtyä kehitystyötä pidetään merkkinä ratkaisun laadusta. Näytön saaminen edellyttää ratkaisun valvottua testaamista tieteellisesti pätevin keinoin.

Terva-hankkeessa luotava toimintamalli yhdistää useita Varsinais-Suomessa toimivia terveysalan testialustapalveluja ja sen avulla on mahdollista nopeuttaa yritysten tutkimusta, tuotekehitystä ja uusien ratkaisujen saattamista markkinoille. Testialustat ovat yksiköitä, jotka tukevat uudenlaisten tuotteiden tai palvelujen kehittämistä. Liiketoiminnan sijaan etenkin terveysalan testialustoissa korostuvat vuorovaikutteisuus ja arvonluonti. Tästä syystä testialusta on käsitteenä laajempi kuin esim. testauslaboratorio.

Välittäjäalustan avulla pyritään löytämään yritysten testaustarpeisiin sopivin ratkaisu joko yhdestä tai useammasta testialustapalvelusta Varsinais-Suomesta. Lisäksi palvelulla pyritään säästämään yrityksen aikaa, mikä aiheutuu muutoin oikean testialustapalvelun tarjoajan etsimisessä.

Lisätietoa

Eriikka Siirala
eriikka.siirala(a)tyks.fi

Lisätietoa Terva -hankkeeseesta Terveyskampuksen sivulla.

Päivitetty: 25.9.2020 12:24
Luotu: 23.9.2020 11:55