Siirry sisältöön

Valtion tutkimusrahoitushaku vuodelle 2021

Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta julistaa haettavaksi vuoden 2021 valtion tutkimusrahoitusta yliopistotasoiseen terveyden tutkimukseen.

Hakuaika päättyy maanantaina 14.9.2020 kello 15.45.

Tyksin erityisvastuualueen (erva) valtion tutkimusrahoitus jaetaan terveydenhuoltolain (1326/2010) mukaisesti yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimushankkeille kilpailutettuna rahoituksena. Erityisvastuualue kattaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Satakunnan sairaanhoitopiirin ja Vaasan sairaanhoitopiirin toiminta-alueet.

Yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteena on

  1. edistää väestön terveyttä ja hyvinvointia terveydenhuollon palvelujärjestelmässä tehtävän korkeatasoisen ja vaikuttavan terveyden tutkimuksen kautta
  2. edistää terveydenhuollon laatua ja potilasturvallisuutta
  3. tuottaa uutta tietoa sekä huolehtia sen levittämisestä ja hyödyntämisestä terveydenhuollossa ja muualla yhteiskunnassa.

Rahoituksen hakijoina voivat olla Tyksin erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja (Terveydenhuoltolaki, 1326/2010 ja STM:n asetus lääkäri- ja hammaslääkärikoulutuksen korvauksiin ja yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitukseen oikeutetuista palvelujen tuottajista, 1125/2013). Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa sähköisesti hakemuksensa VSSHP:n sähköisen asioinnin kautta. Esimiehen nimi ja sähköpostiosoite tulee ilmoittaa hakemuksessa. Hankkeella voi olla vain yksi vastuullinen johtaja, jonka yhteys taustaorganisaatioon pitää ilmetä hakemuksesta.

Yksittäinen tutkija tai tutkimusryhmä toimittaa hakemuksensa sähköisesti VSSHP:n sähköisen asioinnin kautta hakuohjeiden mukaisesti. Lista organisaation hakemuksiin liittyvistä osahakemuksista lähetetään kunkin organisaation hyväksyttäväksi ja allekirjoitettavaksi hakuajan päättymisen jälkeen.

Hakemukset arvioidaan lääketieteen ja terveystieteen tutkimuksen asiantuntijoista koostuvissa hanketyöryhmissä. Keskeisinä arviointiperusteina ovat tutkimushankkeen tieteellinen taso ja merkitys terveyden- ja sairaanhoidon sekä terveyspalvelujärjestelmän kehittämisen kannalta.

ERVA hakuohjeista 2021 löytyvät tarkemmat tiedot hakukriteereistä ja -menettelyistä.

Hankerahoitusta haetaan erillisillä suomen- tai ruotsinkielisillä hakulomakkeilla (huomaathan, että lomakkeet A ja C ovat hakemusryhmäkohtaisia (kliininen tai palv.järjestelmä- ja vaikuttavuustutkimus)).

  • Varttuneet ja post doc -tutkijat hakulomake A (uusi tai jatkohakemus) 
  • Ennakkopäätöksen saaneiden B-hakulomake. Huom! B-lomakkeen jättäminen on edellytys rahoituksen saamiselle ja hakemuksen jättöaika on sama kuin uusillakin hakemuksilla.
  • Tohtorin tutkintoa suorittavat hakulomake C

Tutkimusrahoitushaussa hyväksytään ne hakijat, joilla on tohtorintutkinnon opinto-oikeus Turun yliopistoon tai jotka hakevat opinto-oikeutta 20.9. mennessä ja tästä on merkintä hakemuksessa.

Tällä hakukierroksella haettavana on myös 50/50-tutkijavakanssit ervan toimintayksiköissä työskenteleville tutkijoille (hakuohjeiden kohta 5).

Hakulomake A:n pakollinen liite: Rahoitussuunnitelma.

Hakemuksen tekeminen sähköisen asioinnin kautta:

VTR-hakuohjelma

Ohje:

Hakemuksen tekeminen sähköisen asioinnin kautta

Lisätietoja

Hakemusten asiasisällön osalta antavat tutkimusylilääkäri Päivi Rautava, puh. 050 300 5846, professori Helena Leino-Kilpi, puh. 050 342 4384 ja professori Matti Laato, puh. 02 313 0000.

Hakuprosessiin liittyvissä asioissa ottakaa yhteys projektikoordinaattori Marjukka Heiniö-Silfergreniin, puh. 050 529 0355.

Päivitetty: 23.9.2020 12:46
Luotu: 18.8.2014 9:12