Siirry sisältöön

Valtion tutkimusrahoitus

Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunta päättää tutkimusrahoituksen myöntämisestä hakemusten perusteella.

Terveydenhuollon toimintayksikköä ylläpitävä kunta, kuntayhtymä, valtion mielisairaala tai sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella säädetty palvelujen tuottaja voivat hakea terveyden tutkimuksen rahoitusta. Erikoissairaanhoitolaki, 1062/1989 ja Terveydenhuoltolaki, 1326/2010

Vuodelle 2020 valtio myönsi yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoitusta Tyksin erityisvastuualueen tutkimustoimikunnalle 3 746 400 euroa. 

Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää tutkimusrahoitusta kaikille yliopistosairaaloiden erityisvastuualueiden (erva) tutkimustoimikunnille oheisessa taulukossa esitettyjen osuuksien mukaan vuosina 2020–2023. 

Taulukko: Valtion vuotuisen tutkimusrahoituksen jakautuminen erityisvastuualueille 2020–2023

Erityisvastuualue %-osuus
HYKS erva41,37
KYS erva12,64
OYS erva13,71
TAYS erva14,44
TYKS erva17,84

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin valtion rahoituksella toteutettua toimintaa, osana sen koulutus- ja tutkimustoimintaa, kuvataan tarkemmin vuosittain toimitettavassa Tyksin erityisvastuualueen tutkimus ja opetus –vuosikirjassa.

Valtakunnallinen terveyden tutkimuksen arviointiryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö on antamassaan asetuksessa määritellyt yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tavoitteet ja painoalueet. Lisäksi STM on perustanut valtakunnallisen asiantuntijoista koostuvan terveyden tutkimuksen arviointiryhmän, jonka toimikausi on neljä vuotta kerrallaan.

Ryhmän tehtävänä on mm. 

  • ehdottaa rahanjaon perusteita tutkimustoimikuntia kuultuaan
  • seurata tutkimuksen vaikuttavuutta ja painoalueiden toteutumista
  • arvioida tavoitteiden saavuttamista sekä tutkimuksen laatua, määrää ja tuloksellisuutta
  • tehdä yhteenveto tutkimustoiminnasta nelivuosikaudelta ja ehdotus uusiksi painopistealueiksi. 

Tehtävänä on myös lisätä tietoisuutta terveyden tutkimuksen yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta.

Sairaanhoitopiirin edustajana ryhmässä toimii tutkimusylilääkäri Päivi Rautava asiantuntijasihteerinä. 

STM:n asetus yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksesta 888/2019

Päivitetty: 31.8.2021 13:02
Luotu: 20.11.2013 10:33