Siirry sisältöön

Tiede- ja tutkimusstrategia

Tiede- ja tutkimusstrategia palvelee Tyksin erityisvastuualueen (erva) ja Turun yliopiston, erityisesti sen lääketieteellisen tiedekunnan, tarpeita. Se luo pohjaa alueen terveystieteellisen tutkimuksen kehittämiseksi sekä näyttöön perustuvan laadukkaan ja kustannustehokkaan hoidon turvaamiseksi.

Tyks-ervan yhteinen Tiede- ja tutkimusstrategia päivitetään yhteistyössä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa ja työ on vielä kesken.

Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2013–2018 (pdf, laajuus 13 sivua)

Strategian käytännön toteutumista toimintayksiköissä seurataan ja arvioidaan ja arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain.

Tätä arviointityötä varten on perustettu työryhmä, jonka puheenjohtajana on tutkimusylilääkäri Päivi Rautava ja jäseninä toimialajohtaja Seija Grénman, toimialajohtaja Juhani Airaksinen, professori Risto-Pekka Happonen, ylilääkäri Satu Jääskeläinen, asiantuntijalääkäri Tiina Varis sekä hallintoylihoitaja Paula Asikainen.

Huippuosaamisstrategia   

Huippuosaamisstrategian tavoitteena on yliopistosairaalan kilpailukyvyn turvaaminen. Strategia täydentää ja konkretisoi voimassa olevaa tiede- ja tutkimusstrategiaa.

VSSHP Huippuosaamisstrategia 2019-2023 (pdf, laajuus 43 sivua)

Hoitotieteellinen tutkimusohjelma

Hoitotieteellinen tutkimus linkittyy Tyks erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategiaan sekä sen muodostavien Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien strategioihin ja toimintaohjelmiin sekä alueen tiede- ja ammattikorkeakoulujen omiin tutkimus-, koulutus- ja kehittämisohjelmiin. Hoitotieteellisen tutkimusohjelman tarkoituksena on vahvistaa hoitotieteellistä tutkimusta, koulutusta ja näyttöön perustuvaa toimintaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä sekä ennakoida tulevaisuuden näkymiä ja etsiä ratkaisuja terveyden edistämiseksi

Tyks erva Hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2020-2025 (pdf, laajuus 16 sivua)

Päivitetty: 5.6.2020 14:10
Luotu: 20.11.2013 10:35