Siirry sisältöön

Tiede- ja tutkimusstrategia

Turun yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueen Tiede- ja tutkimusstrategia on laadittu yhteistyössä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien kanssa.

Tutkimustoimintamme edistää terveyttä ja hyvinvointia sekä tukee hoitoa ja sen järjestämistä. Kuulumme Pohjoismaiden johtaviin terveyden ja hyvinvoinnin tutkimuksen yhteisöihin. Olemme kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettu ja haluttu yhteistyökumppani.

Strateginen kumppanuus alueen kaikkien korkeakoulujen, erityisesti Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan, ja muiden toimijoiden kanssa on vahvaa ja kaikkia osapuolia hyödyttävää. Erityisvastuualueemme toimintayksiköt tunnetaan laajalti niiden sitoutuneisuudesta ja kannustavasta asenteesta tieteelliseen tutkimukseen. Tieteellinen tutkimus luo huippuosaamista, jota arvostavat potilaat, asiakkaat, henkilökunta, tutkijat, sekä kuntapäättäjät ja muut sidosryhmät.

Strategian toteutumista toimintayksiköissä seurataan ja arvioidaan ja arvioinnin tulokset raportoidaan vuosittain.

Tyksin erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategia 2021–2025 (pdf)

Huippuosaamisstrategia   

Huippuosaamisstrategian tavoitteena on yliopistosairaalan kilpailukyvyn turvaaminen. Strategia täydentää ja konkretisoi voimassa olevaa tiede- ja tutkimusstrategiaa.

VSSHP Huippuosaamisstrategia 2019-2023 (pdf, laajuus 43 sivua)

Hoitotieteellinen tutkimusohjelma

Hoitotieteellinen tutkimus linkittyy Tyks erityisvastuualueen tiede- ja tutkimusstrategiaan sekä sen muodostavien Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirien strategioihin ja toimintaohjelmiin sekä alueen tiede- ja ammattikorkeakoulujen omiin tutkimus-, koulutus- ja kehittämisohjelmiin. Hoitotieteellisen tutkimusohjelman tarkoituksena on vahvistaa hoitotieteellistä tutkimusta, koulutusta ja näyttöön perustuvaa toimintaa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmässä sekä ennakoida tulevaisuuden näkymiä ja etsiä ratkaisuja terveyden edistämiseksi

Tyks erva Hoitotieteellinen tutkimusohjelma 2020-2025 (pdf, laajuus 16 sivua)

Päivitetty: 6.5.2021 10:10
Luotu: 20.11.2013 10:35