Siirry sisältöön

​Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

Suomi on jaettu sairaanhoidon erityisvastuualueisiin (erva), joissa jokaisessa on lääkärikoulutusta antava yliopisto ja yliopistosairaala. Erityisvastuualueen kaikki sairaanhoitopiirit huolehtivat yhteistyössä alueensa kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta mm. tieteellisen tutkimuksen järjestämisessä.

Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Erva-tutkimustoimikunnalla on kaksi päätehtävää:

 • yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittely nelivuotiskausittain yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
 • päättäminen valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta hakemusten perusteella (Ks. Valtion tutkimusrahoitus).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on perustanut erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan ja valinnut sen puheenjohtajaksi johtajaylilääkäri Mikko Pietilän sekä jäseniksi seuraavat henkilöt:

 • Dosentti Minna Aromaa 
 • Hallintoylihoitaja Paula Asikainen
 • Johtajaylilääkäri Reijo Autio
 • Professori Jarmo Hietala
 • Dekaani Pentti Huovinen
 • Dosentti Sirkku Jyrkkiö
 • Professori, ylilääkäri Hannu Järveläinen
 • Professori, ylilääkäri Risto Kaaja
 • Sairaanhoitopiirin johtaja Marina Kinnunen
 • Professori, ylilääkäri Juhani Knuuti 
 • LT Päivi Korhonen
 • Professori, ylihoitaja Helena Leino-Kilpi
 • Dosentti Kaarin Mäkikallio-Anttila
 • Klinikkaryhmän johtaja Peter Nieminen
 • LT Markus Penttinen
 • Professori, ylilääkäri Kari Pulkki
 • Dosentti Tarja Saaresranta
 • Professori, ylihammaslääkäri Pekka Vallittu 
 • Johtajaylilääkäri Eija Vaula
 • Dosentti Laura Viikari

Tutkimustoimikunnan esittelijänä toimii tutkimusylilääkäri Päivi Rautava ja sihteerinä sekä toimikunnan oikeudellisena asiantuntijana toimii vs. tutkimuslakimies Katariina Sirén.

Päivitetty: 5.4.2019 10:15
Luotu: 14.4.2014 17:25