Siirry sisältöön

​Erityisvastuualueen tutkimustoimikunta

Suomi on jaettu sairaanhoidon erityisvastuualueisiin (erva), joissa jokaisessa on lääkärikoulutusta antava yliopisto ja yliopistosairaala. Erityisvastuualueen kaikki sairaanhoitopiirit huolehtivat yhteistyössä alueensa kuntien ja sairaanhoitopiirien tarvitsemasta ohjauksesta ja neuvonnasta mm. tieteellisen tutkimuksen järjestämisessä.

Terveydenhuoltolain mukaan erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien on perustettava alueelleen yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen tutkimustoimikunta, jossa on monitieteinen edustus erityisvastuualueen terveydenhuollon toimintayksiköistä.

Erva-tutkimustoimikunnalla on kaksi päätehtävää:

 • yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen painoalueiden ja tavoitteiden määrittely nelivuotiskausittain yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa
 • päättäminen valtion yliopistotasoisen terveyden tutkimuksen rahoituksen jakamisesta hakemusten perusteella (Ks. Valtion tutkimusrahoitus).

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus on perustanut erityisvastuualueen tutkimustoimikunnan ja valinnut sen puheenjohtajaksi johtajaylilääkäri Mikko Pietilän ja hänen varajäsenekseen Petri Virolaisen sekä jäseniksi seuraavat henkilöt:

 • Aromaa Minna, varajäsen Honkinen Päivi-Leena
 • Asikainen Paula, varajäsen Koivunen Marita
 • Hautamäki Satu, varajäsen Kinnunen Marina
 • Hietala Jarmo, varajäsen Ekelund Jesper
 • Juonala Markus, varajäsen Hänninen Pekka
 • Jyrkkiö Sirkku, varajäsen Vihinen Pia
 • Järveläinen Hannu, varajäsen Salminen Paulina
 • Kantola Christian, varajäsen Rauhala Auvo
 • Knuuti Juhani, varajäsen Rinne Juha
 • Korhonen Päivi, varajäsen Veromaa Veera
 • Lankinen Petteri, varajäsen Sjövall Sari
 • Leino-Kilpi Helena, varajäsen Suhonen Riitta
 • Mäkikallio-Anttila Kaarin, varajäsen Hynninen Johanna
 • Nieminen Peter, varajäsen Panula Kari
 • Nuotio Maria, varajäsen Viikari Laura
 • Penttinen Markus, varajäsen Löppönen Minna
 • Pulkki Kari, varajäsen Hakanen Antti
 • Saaresranta Tarja, varajäsen Anttalainen Ulla
 • Saraste Antti, varajäsen Niiranen Teemu
 • Vallittu Pekka, varajäsen Närhi Timo

Tutkimustoimikunnan esittelijänä toimii tutkimusylilääkäri Päivi Rautava ja sihteerinä sekä toimikunnan oikeudellisena asiantuntijana toimii tutkimuslakimies Katariina Sirén.

Päivitetty: 2.12.2020 8:52
Luotu: 14.4.2014 17:25