Hoppa över menyer

Coronavirusepidemin år 2021

Här hittar du aktuell information och annat material om coronaviruset som gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Sidan innehåller också instruktioner för att boka tid till coronatestet, information om besök på ÅUCS sjukhus och länkar till distriktskommunernas egna coronasidor.

Läget inom Egentliga Finland

Uppdaterad 14.9.2021

Egentliga Finland är fortfarande i spridningsfasen.

Den färskaste incidenssiffran (som anger antalet personer som fått coronasmitta under de senaste 14 dagarna per 100 000 invånare) i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt är nu 161,7. För en vecka sedan var incidenssiffran 172,4. 

Egentliga Finlands coronakoordinationsgrupp införde inga ändringar på gällande restriktioner vid sitt möte på tisdagen 14.9.2021.

Coronavacciner

Den största delen av de vaccinerna som levereras till Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt levereras vidare till kommunerna i Egentliga Finland. Kommunerna för sin del ansvarar för vaccinationerna inom sina områden. I Egentliga Finland distribueras coronavaccinerna till kommunerna enligt nationella principer. Vaccinationerna sker och vacciner distribueras vidare i den takt vacciner blir tillgängliga.

Vaccinationerna mot corona ges i enlighet med statsrådets författning och THL:s utlåtande om vaccinationsordningen. Uppgifterna om de vaccinationer som ges rapporteras sammanställt till Institutet för hälsa och välfärds (THL) vaccinationsregister där man också presenterar Egentliga Finlands situation.

Se också 

Rekommendationer för att förebygga spridning av coronaviruspandemin som gäller Egentliga Finland

I Egentliga Finland råder rekommendationerna som gäller under epidemins spridningsfas. Alla rekommendationer gäller i hela landskapet tills vidare, ifall inget annat nämns.

Distansarbete

Användning av munskydd

Den strängaste rekommendationen (som utfärdats av Institutet för hälsa och välfärd THL) för användning av munskydd gäller i Egentliga Finland. I praktiken rekommenderas användningen av munskydd enligt detta.

 • Alltid i kollektivtrafik och andra kollektiva trafikmedel, till exempel taxi.
 • Alltid i offentliga lokaler och vid offentliga tillställningar inklusive skolor och läroanstalter från och med årskurs 4 i grundskolan (i Egentliga Finland, med kommunal diskretion).
 • I arbetsgemenskaper inomhus, om flera personer arbetar eller vistas i samma rum. På arbetsplatser rekommenderas att man uppmärksammar Arbetshälsoinstitutets anvisning. Arbetsgivaren bestämmer om praxisen på arbetsplatsen.

Se också hur coronaviruset påverkar Åbo regiontrafik och andra tjänster från Föli webbsida.

Skydd av äldre och personer i riskgrupp

När 90 procent av människorna i enheterna för heldygnsomsorg blivit vaccinerade, kan besöksbegränsningarna lindras. Om den lokala epidemisituationen och vaccinationstäckningen tillåter, blir det också möjligt att lätta på besöksbegränsningarna vid hälsocentralernas vårdavdelningar.

Undervisningen

Grundskolorna, yrkesläroverken, gymnasierna och högskolorna kan fortsätta höstterminens undervisningsverksamhet i form av närundervisning. Coronakoordinationsgruppen vill särskilt framhäva att munskydd ska enligt rekommendationen användas vid alla undervisningsmoment från och med grundskolans klass 4. Rekommendationen kan dock övervägas i kommunerna.

I syfte att undvika smitta uppmanas dem som ordnar undervisning (bl.a. kommunerna) att kontrollera sina planer så att måltider och andra liknande situationer kan genomföras på ett sätt som garanterar tillräckligt med avstånd mellan människorna.

I studentevenemang är det ytterst viktigt att följa säkerhetsåtgärder.

Aktuell information om begränsningar gällande allmänna utrymmen, hobbyverksamhet samt utbildning och läroanstalter i Åbo.

Offentliga och privata utrymmen:

Mängden kunder i offentliga och privata kundutrymmen och andra utrymmen begränsas inte. Inom verksamhetsutrymmena måste man säkerställa tillräckliga avstånds- och hygienåtgärder.

Inomhus man måste undvika närkontakt. Anvisningarna från undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfär om anordnande av offentliga evenemang bör följas.

Statsrådets förordning begränsar öppettiderna och tiderna för alkoholservering för restauranger. Se regeringens sida för aktuell information om restaurangrestriktioner.

Offentliga tillställningar

Privata tillställningar

 • Samma rekommendation gäller privata och offentliga evenemang.

Begränsningar för hobbyer och hobbyverksamhet:

Barn och unga (födda år 2001 och senare)

 • Fritids- och hobbyverksamhet inomhus är tillåten och detta gäller också grenar med närkontakter. 
 • Match- och tävlingsverksamheten är tillåten.

Vuxna

 • Gruppmotion samt match- och tävlingsverksamhet inom- och utomhus kan fortsätta.
 • I grupphobbys rekommenderas att faktiskt undvika nära kontakter.

Ytterligare

 • Simhallar och deras tvätt- och bastuanläggningar kan användas med hänsyn till kraven för säkerhetsavstånd och hygienåtgärder.
 • Coronasamarbetsgruppen rekommenderar att privata aktörer också följer dessa begränsningar.

Resor

Det rekommenderas att alla som avser att resa beaktar rekommendationerna som utrikesministeriet och Institutet för hälsa och välfärd THL har utfärdat.

Besök på sjukhuset under coronavirustider

Anvisningar gäller alla sjukhus som sorterar under Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS) från och med 4.6.2021.

Besöksanvisningar:

 • Man bör på förhand komma överens om besök med den vårdande avdelningen.
 • Då du kommer på besök ska du följa de anvisningar som du fått av den vårdande avdelningen angående tidpunkten för besöket och hur du ska skydda dig.
 • Kom på besök endast om du är frisk. Ifall du har luftvägssymtom så bör du inte besöka sjukhuset. 
 • Använd kirurgiskt näs- och munskydd i alla utrymmen i sjukhuset.
 • Desinficera dina händer då du kommer och går till och från sjukhuset, avdelningen eller patientrummet. 
 • Högst två personer får besöka en patient åt gången.
 • Vi rekommenderar korta besök på högst 15 minuter.
 • Ifall du nyss har anlänt till Finland från utlandet ska du undvika att besöka sjukhuset i 14 dygn från det att du anlände till Finland, ifall att du
  • inte har fått hela vaccinationsserien (den andra dosen vaccin minst två veckor innan besöket)
  • inte har insjuknat i coronainfektion för under sex månader sedan
  • har inte ett negativt coronatestresultat som tagits minst 72 timmar efter att du anlänt till Finland.

Man kan göra undantag vad gäller besök hos allvarligt sjuka patienter eller patienter som får vård i livets slutskede, så att besöken kan ordnas så smidigt som möjligt. På motsvarande sätt kan vissa enheter såsom intensivvårdsavdelningarna ha strängare regler angående besök på grund av deras verksamhet. 

Föderskor får åtföljas av två stödpersoner i förlossningssalen och en (1) stödperson på förlossnings- och barnsängsavdelningen. Besökstiderna för stödpersonerna på avdelningarna är inte begränsade. Under besökstid får man ha en gäst förutom stödpersonen och om stödpersonen inte är närvarande kan man ha två gäster.

Följeslagare tillåts på förstahjälps- och tidsbeställningspoliklinikerna under hela den tid som patienten besöker polikliniken, om patientens tillstånd kräver detta. En följeslagare får också komma till sjukhuset efter en patient. På mödrapoliklinikens mottagning får en myndig och symtomfri stödperson vara med på besöket.

Coronavirustest med mera

Coronavirustest

Resultatet av koronavirustest rapporteras vanligtvis från ÅUCS laboratoriet en till två dagar efter provtagningen. Proven analyseras varje vardag. Slutförandet av prover som tagits utanför Åbo påverkas också av transportscheman.

Svaret kommer som regel med ett sms från den part som gjorde remiss för provtagning. Testresultatet rapporteras också i Mina Kanta-tjänsten. Om svaret fördröjs med mer än två dagar kan man ta kontakt med den part som gjorde remissen.

Mer information

Den regionala arbetsgruppen för förebyggandet av Coronapandemin i Egentliga Finland

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en mångprofessionell styrgrupp. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer. Läs mera om arbetsgruppens medlemmar.

 Coronameddelande (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

 

 

I Egentliga Finlands kommuner kan man nu ge den tredje coronavaccindosen till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar
Coronaepidemin stampar fortfarande på stället i Egentliga Finland – vaccination skyddar individen mot allvarlig sjukdom
Coronaläget i Egentliga Finland stampar på stället
Kriterierna för coronatestning uppdaterades i Egentliga Finland
Säkerhetsavstånd och munskydd behövs fortfarande
Hälsa genom forskning: Corona stängde gränser och sysselsatte virologerna
Unga vuxna har behövt sjukhusvård på grund av corona – de flesta ovaccinerade
"Vi hoppas att situationen lugnar sig om vi följer gällande rekommendationer"
De flesta som behöver sjukhusvård är inte vaccinerade mot coronaviruset
Egentliga Finland övergår till spridningsfasen idag
Egentliga Finlands coronagrupp vill ha ordning i användningen av munskydd
Coronakoordineringsgruppen vill få restaurangsmittorna under kontroll
Egentliga Finland kvar i accelerationsfasen. Smittorna ökar bland de yngre
Egentliga Finland övergår idag till accelerationsfasen
Coronaläget har åter försämrats snabbt i Egentliga Finland
Inte en enda coronapatient vårdats på ÅUCS sjukhus på en vecka
Är du på väg till Finland? Egentliga Finland tar i bruk den digitala tjänsten Finentry som visar vägen till coronatestning med snabbt svar
På onsdagen övergår Egentliga Finland till basnivån i coronapandemin
Egentliga Finland i accelerationsfasen snart en vecka – allt ljusare läge
Besök på Åucs underlättas från och med idag

Päivitetty: 14.9.2021 14:11
Luotu: 17.4.2020 12:20
Gå vidare och fyll i en enkät i Omaolo.fi om du misstänker coronavirus.

Aktuellt om coronaviruset på THL:s webbsidan.

Gå till webbplatsen Yhdessä selviydytään.

 Kommunernas coronasidor

Nedan listas Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets medlemskommunernas egna coronasidor, om det finns en i kommunen. Observera att inte alla kommuner har svenska sidor.