Siirry sisältöön

Coronavirusepidemin år 2020

Uppdaterad 20.10.2020

Här hittar du aktuell information och annat material om coronaviruset som gäller Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Sidan innehåller också länkar till distriktskommunernas egna koronasidor.

Läget inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Coronaepidemin är fortfarande i accelerationsfasen (upptrappningsfasen) i Egentliga Finland. Incidensen ökade mycket snabbt i början av oktober, men nu har ökningshastigheten avtagit något.

Mer än hälften av coronasmittorna kan för närvarande spåras. En betydande andel av alla smittkällor finns nu inom familjen och andra personer i den närmaste kretsen.

Se senaste coronameddelande inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt (20.10.2020).

Antalet konstaterade fall av coronasmitta inom sjukvårdsdistriktet uppgår nu till 783. Institutets för hälsa och välfärd THL har meddelat att incidensen inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt per 100 000 invånare under de två senaste veckorna (5.10.–18.10.) ligger på 31,4. Du kan följa den rådande situationen på Institutet för hälsa och välfärd THL webbsida.

Besök på sjukhuset under coronavirustider

  • Kom överens om besöket på förhand.
  • Patienter som intas på sjukhuset och besökare är förpliktade att använda munkydd / ansiktsmask (Åucs delar inte ut munskydd / ansiktsmasker).
  • Kom endast om du är frisk och symtomfri.
  • Håll säkerhetsavstånd på minst 1,5 meter till närmaste människa.
  • Iaktta god handhygien.

Besök hos patienterna är möjliga, men antalet besökare begränsas i regel till två besökare per patient.

På sjukhusen fortsätter de avdelningsvisa begränsningarna och detta är särskilt viktigt vad gäller avdelningarna där riskpatienter vårdas. Sådana avdelningar är bl.a. avdelningarna för geropsykiatri, cancersjukdomar, intensivvård och jouravdelningarna. Besökare ombes kontrollera om besök tillåts genom att i förväg kontakta avdelningen de ämnar besöka.

Rekommendationer för att förebygga spridning av coronaviruspandemin som gäller Egentliga Finland

Coronavirustest: Om dina symtom syftar till coronavirusinfektion, kan du göra en symtombedömning på omaolo.fi-webbsida. Du får handlingsrekommendationer och råd om vårdbehovet och om hur spridningen av smittan kan förhindras. Se också: Barn och coronaviruset (Institutet för hälsa och välfärd)

Användning av ansiktsmasker rekommenderas inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt enligt THL: s rekommendation om upptrappningsfas.

Rekommendationen för distansarbete enligt statsrådets principbeslut gäller i Egentliga Finland. Enligt rekommendationen ska man inom arbetsplatserna i regionen övergå till distansarbete om arbetsuppgifterna tillåter detta. Man ska befrämja sådana arrangemang på arbetsplatsen som reducerar närkontakter och andra riskfaktorer på arbetsplatsen. Se statsrådets principbeslut om en rekommendation om distansarbete (se PDF-filen på sista raden på sidan).

Begränsningar av privata och offentliga tillställningar: 

    • Information om begränsningar för offentliga evenemang, restriktioner för restaurangverksamhet och befogenheterna för olika myndigheter som införts av regionala myndigheter: Vanliga frågor och svar (Avi.fi).

Stoppa droppsmitta

 Coronameddelande (Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt)

 

 

Egentliga Finland fortfarande i upptrappningsfasen
Egentliga Finland fortfarande i upptrappningsfasen: Regional arbetsgrupp rekommenderar att privattillställningar med mer än 20 personer inte hålls
Egentliga Finland har övergått till upptrappningsfasen av coronaepidemin – rekommendationer av den regionala arbetsgruppen
Coronapandemin på tröskeln till upptrappningsfasen i Egentliga Finland
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 29.9.2020
Coronaepidemiläget i Egentliga Finland ger ingen orsak att utfärda rekommendation om användning av ansiktsmask för landskapet
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 22.9.2020
En del av personalen men inga patienter har exponerats för coronavirus vid Salo sjukhus
Medicine kandidaterna avstängs från patientarbete på grund av coronasmitta
Sjukvårdsdistriktet inleder förhandlingar med kommunerna om beredskapsavgift per kommuninvånare
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 15.9.2020
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 10.9.2020
Ökningen av coronatestningskapaciteten kräver exceptionella arrangemang
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt: coronaöversikt 3.9.2020
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt – coronaöversikt 27.8.2020
Öppettiderna för jouren i Loimaa- och Nystadsområdena förändras 1.9.2020
Åucs gör sig redo för stort behov av coronatestning
Åucs startar undersökning för behandling av covid-19
Besök hos patienterna vid sjukvårdsdistriktet tillåts i begränsad utsträckning
Åucs har återupptagit starroperationerna med besked

Päivitetty: 20.10.2020 15:33
Luotu: 17.4.2020 12:20
Gå vidare till Hälsobyns Coronaguide och gör beräkning av sannolikhet av smitta.

Gå vidare och fyll i en enkät i Omaolo.fi om du misstänker coronavirus.

 Kommunernas koronasidor

Nedan listas Egentliga Finlands sjukvårdsdistriktets medlemskommunernas egna koronasidor, om det finns en i kommunen. Observera att inte alla kommuner har svenska sidor.