Ge feedback om vården och verksamheten

Välj den enhet du vill ge feedback åt:


Ge feedback om skyltnings- och tillgänglighetsärenden

Vi tar gärna också emot feedback som handlar om skyltning och tillgänglighetsärenden. Via länken här nedan kan du ge feedback om dessa.

Ge feedback om skyltnings- och tillgänglighetsärenden

Päivitetty: 10.7.2020 14:23

Anmäl farosituation på sjukhuset

Du kan anmäla patientsäkerhetshändelse som skett inom vården. Personen som ansvarar för patientsäkerhet behandlar anmälningarna.