Hoppa över menyer

Den regionala arbetsgruppen för förebyggandet av Corona pandemin i Egentliga Finland

Den regionala coronaförebyggande arbetsgruppen är en mångprofessionell styrgrupp. Gruppen möts regelbundet och gör upp regionala rekommendationer.

I arbetsgruppen ingår medlemmar från Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, NTM-centralen, representanter från flera kommuner och Institutet för hälsa och välfärd THL. Arbetsgruppen leds av cheföverläkaren för Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt Mikko Pietilä.

Läs om rekommendationer och coronavirusepidemins läget inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Medlemmar

​Mikko Pietilä, chefsöverläkare
​Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, ordförande
​Harri Marttila, specialläkare
​Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
​Katja Paakkola, länsläkare, avdelningschef
regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
​Pia Leikasto, jurist
regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
​Esko Lukkarinen, ledare för ansvarsområdet
regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
​Timo Metsä-Tokila, ledare för ansvarsområdet
​NTM-centralen
​Minna Arve, stadsdirektör
​Åbo stad
​Jutta Peltoniemi, överläkare
​Åbo hälsovårdscentral
​Kaisa Ellä, överläkare
​Salo stad
​Nora Hagelberg, chefläkare
​Pemar stad
​Timo Hokkanen, chef för social- och hälsovård
​Loimaa stad
​Helena Karilainen, vs. chefläkare
​Pötis hälsovårdscentral
​Sari Rantanen, chef för social- och hälsovård
Nystads stad
​Tuuli Kuisma, överläkare
Letalas hälsovårdscentral
​Kristian Kallio, överläkare
​Nådendals hälsovårdscentralen
​Juha Sandberg, chef för social- och hälsovård
​Reso stad
​Antti Sandén, chefsöverläkare
​S:t Karins stad
​Susanna Lehtiranta, chef för hälsovårdstjänster
​Kuntayhtymä Akseli
​Miia Lindström, tf. chef för social- och hälsovård
​Pemar stad
​Sami Suikkanen, stadsdirektör
​Somero stad
​Esko Poikela, kommundirektör
​Lundo kommun
​Dinah Arifulla, specialist
Institutet för hälsa och välfärd THL
​Jari Jalava, ledande expert
Institutet för hälsa och välfärd THL

Inbjudna till mötet

​Petri Virolainen, tf. sjukvårdsdistriktets direktör
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
​Maria Roos, kommunikationsdirektör
​Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
​Anne Saari, förvaltningsassistent
Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt, sekreterare
​Mikael Luukanen, överdirektör
​regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland
​Nadine Karell, kommunikationsexpert
​Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt

Päivitetty: 10.8.2022 08:28
Luotu: 12.1.2021 15:16