Hoppa över menyer

Vårdinstruktioner inom akutvården

Inom vårt sjukvårdsdistrikt tillämpas instruktionerna i Ensihoito-opas (red. Silfvast, Castrén, Kurola, Lund ja Martikainen).

Dessutom har Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gett separata kompletterande vårdinstruktioner som primärskötare kan använda med Safir SeaExplorer -innehåll webbläsare. Du kan också få instruktioner via e-post från EPLLviestinta(a)tyks.fi. Det flesta instruktioner är på finska.

Kompletterande vårdinstruktioner

 • ACS-ohje ensihoitoon

 • AVH-potilaan hoito-ohje

 • Kaularangan tukeminen ensiauttajatasolla

 • Kouristelevan potilaan hoito-ohje

 • Stödande av nacke på första insatsnivå

 • Synnytys ensihoidossa VSSHP:n alueella

 • Traumapotilaan tuenta ja kuljetus ensihoidossa VSSHP:n alueella

 • Vastasyntyneen hoito sairaalan ulkopuolella.

Medicinsk instruktions

 • Afasia-kortin käyttöohje ja afasia tunnistekortti

 • Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikts medicinska riktlinjer för första insatsenheter

 • Ensihoidon lääkeohjeet

 • Opioidien annostelu ilman lääkärin konsultaatiota

 • VSSHP alueen ensivasteyksiköiden lääkeohjeet.

Andra instruktioner

 • Alle 16-vuotiaiden ambulanssikuljetusta vaativien potilaiden hoitopaikan valinta

 • Konsultaatio- ja raportointiohje (ISBAR)

 • Konsultaatio-ohje VSSHP:n ensihoidon toimijoille

 • X-päätökset VSSHP:n ensihoitopalvelussa.

Blanketter

 • Aikuisen sähköisen rytminsiirron tarkistuslista sairaalan ulkopuolella VSSHP:ssä

 • Aikuisen ulkoisen tahdistuksen tarkistuslista sairaalan ulkopuolella VSSHP:ssä

 • Lisäselvitys huumausaineen kulutuskortin liitteeksi.

Päivitetty: 21.9.2020 08:39
Luotu: 26.1.2015 10:45