Hoppa över menyer

Intyg och tentamen inom akutvården

Utbildningskraven för personer som arbetar inom akutvården bestäms av den förordning som social- och hälsoministeriet satte 6.4.2011 samt de anvisningar som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt gett. På grund av detta är det inte längre nödvändigt att på basis av tentamensframgång ge "tillstånd" för arbete på bas- eller vårdnivån inom akutvården. 

Trots detta förutsätts det inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt att personer som arbetar inom akutvården deltar i fristående yrkesskicklighetsprov där personalens kunnande bedöms. Traditionell skriftlig tentamen är den vanligaste formen av fristående yrkesskicklighetsprov. Målet för fristående yrkesskicklighetsprov är att motivera till studier och fungera som inlärning – därtill används resultaten till exempel för planeringen av utbildning. På basis av kunnandet beslutar man när personen nästa gång bör delta i fristående yrkesskicklighetsprov.

Framgång i fristående yrkesskicklighetsprov berättigar i sig inte till genomförande av medicinadministration eller vårdåtgärder, utan därtill behövs tillräcklig grundutbildning, introduktion, enhetsutbildning och arbetsförhållande till verksamhetsenhet inom hälsovården.

Päivitetty: 29.1.2015 12:25
Luotu: 26.1.2015 11:00