Hoppa över menyer

Praktiska anvisningar för tentamen

Då man kommer till tentamen ska man ha med sig identitetsbevis samt eget Terhikki-registernummer.

Teoritentamen inom akutvården kan genomföras övervakat i Åbo YH:s IT-klass på adressen Lemminkäinengatan 30 eller på vilket ställe som helst som har nätförbindelse. Målet är att så många som möjligt ska kunna avlägga tentamen på annat ställe än på Åbo YH.

Tentamen ska alltid besvaras övervakat. På Åbo YH är det läraren inom akutvård som är övervakare. Man ska med ansvarsläkaren på den egna regionens hälsovårdscentral komma överens om övervakningen av tentamen som genomförs på annat ställe. Övervakaren ska vara godkänd av ansvarsläkaren.

Platsen där tentamen genomförs bör meddelas i samband med anmälan, likaså som informationen om övervakare och ansvarspersoner. Anmälning till tentamen sker endast via anmälningslänkar.

Tentamen börjar alltid kl. 16.00 och slutar kl. 18.00. Vid behov kan övervakaren förlänga svarstiden ifall det förekommit tekniska problem i samband med provet.

Tentamensresultaten skickas per e-post till dem som deltagit i tentamen. Eventuellt skriftligt intyg över tentamensresultatet bör man begära skilt av Anitta Törnström.

Mer information om tentamenstiderna: Jari Säämänen eller Katriina Niemelä, förnamn.efternamn@turkuamk.fi

Mer information om sjukvårdsdistriktets anvisningar:ensihoito.virka(a)tyks.fi eller tfn. 02 313 8929

Päivitetty: 22.1.2020 15:28
Luotu: 26.1.2015 11:30