Hoppa över menyer

Strategiskt verksamhetsprogram och verkställandet av vårdarbetet

Verksamhetsenheterna inom social- och hälsovården i Egentliga Finland sysselsätter cirka 12 800 yrkesutbildade personer inom vården. Vårdarbetet utförs på bas- och specialnivå inom social- och hälsovården i olika verksamhetsmiljöer: på polikliniker, undersöknings-, rehabiliterings- och åtgärdsenheter, på avdelningar, som mobila tjänster och distanstjänster samt hemma hos kunden.

Det strategiska verksamhetsprogrammet och verkställandet av vårdarbetet i Egentliga Finlands område anger riktlinjer för utvecklingen, ledningen, undervisningen/utbildningen och forskningen i anslutning till vårdpraxisen i olika verksamhetsmiljöer. Dessutom utformas utifrån det gemensamma verksamhetsprogrammet konkreta åtgärdsplaner (Word blankett | Pdf blankett) för vårdarbetet vid arbetsenheterna. Verksamhetsprogrammet har utformats i samarbete med ett nätverk av chefer för vårdarbetet i Egentliga Finlands område i syfte att uppnå de mål som kännetecknar högkvalitativt vårdarbete: utmärkta resultat inom patientvården samt arbetstillfredsställelse och en engagerad personal.

Vår vårdgemenskap har i uppgift att skapa värde för kunderna och patienterna genom att öka befolkningens hälsa, levnadsår och sociala välfärd, trygga högklassiga metoder för vårdarbetet samt främja vårdarbetet och undervisningen som grundar sig på social- och hälsovetenskaplig forskning. Vår vision är att vara en regional föregångare med stor dragningskraft samt ett expertnätverk med både nationellt och internationellt samarbete som bedriver kundorienterad, evidensbaserad verksamhet som kontinuerligt förbättras och förnyas.

Målet för vår verksamhetsmodell för vårdarbetet är att i vårt arbete producera service för kundens bästa

hoitotyo-strategia-tn.jpghoitotyo-strategia-lomake-tn.jpg
Strategiskt verksamhetsprogram och verkställandet av vårdarbetet i Egentliga Finlands område

Planeringsblankett för verksamhetsprogrammet i vårdarbetet:
Word blankett (fyll i elektroniskt)
Pdf blankett (skriv ut och fyll i för hand)

 

Päivitetty: 23.1.2019 14:14
Luotu: 20.1.2017 13:00