Hoppa över menyer

Utbildningsavtal med social- och hälsovårdsskolor

Hela sjukvårdsdistriktets personal har förbundit sig till uppgifterna på ett undervisningssjukhus; att handleda och undervisa studerande enligt bästa förmåga.

Anordnandet av undervisning har bestämts i lagar, i skolornas läroplaner samt i utbildningsavtal mellan organisationerna.

För att få en praktikplats inom sjukvårdsdistriktet krävs att det finns ett utbildningsavtal i kraft mellan sjukvårdsdistriktet och skolan.

Nedan står de skolor som Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt har ett avtal med för praktik.  Datumet anger när avtalet slutits.

1. YRKESHÖGSKOLOR

Diakonia-ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Hämeen ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Kajaanin ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Lahden ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Laurea ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Metropolia ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Mikkelin ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Oulun seudun ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Karelia ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Rovaniemen ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Saimaan ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Satakunnan ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Savonia ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Seinäjoen ammattikorkeakoulu Oy 1.1.2014

Turun ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Turun ammattikorkeakoulu, taideakatemia 25.5.2010

Vaasan ammattikorkeakoulu 8.10.2009

Yrkeshögskolan Arcada 8.10.2009

Yrkeshögskolan Novia 8.10.2009

Yrkeshögskolan på Åland 8.10.2009


2. ANDRA STADIETS SKOLOR

Social- och hälsovård

Arffman Consulting Oy 25.1.2010

Axxell 25.5.2010

Amiedu 9.4.2010

Espoon seudun ammattiopisto Omnia 8.3.2010

Forssan ammatti-instituutti 1.2.2010

Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos 14.4.2010

Jyväskylän aikuisopisto 1.2.2010

Jyväskylän ammattiopisto 1.2.2010

Jämsän ammattiopisto 1.2.2010

Ammattiopisto Livia 1.4.2014

Karkun kotitalous- ja sosiaalialan oppilaitos 28.1.2010

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto 28.1.2010

Länsi-Uudenmaan ammattikoulutuskuntayhtymä,
Luksia 4.5.2010

Länsirannikon koulutus Oy, Winnova 1.2.2010

Naantalin ammattiopisto 1.2.2010

Oulaisten ammattiopisto 27.1.2010

Pelastusopisto (Kuopio) 29.11.2010

Pirkanmaan aikuisopisto 20.1.2011

Salon seudun koulutuskuntayhtymä 2.2.2010

Satakunnan ammattiopisto 28.1.2010

Seurakuntaopisto 1.2.2010

Tampereen aikuiskoulutuskeskus 25.1.2010

Teak Teknologiakeskus Oy 1.9.2010

Turun aikuiskoulutuskeskus 29.1.2010

Turun ammatti-instituutti 1.2.2010

Turun kristillinen opisto 1.2.2010

Vasa vuxenutbildningscenter VAKK 6.8.2013

Vakka-Suomen ammattiopisto, Novida 1.2.2010

Yrkesakademin i Österbotten 8.9.2010

Ålands Gymnasium 18.2.2013

Ekonomiförvaltning

Raision aikuiskoulutuskeskus Timali 27.1.2010

Faktia 5.2.2013

Turun ammatti-instituutti 21.3.2013

Sastamalan koulutuskuntayhtymä 1.1.2014

Rengöring och lokalvård

Loimaan aikuis- ja ammattiopisto 1.1.2014

Salon seudun koulutuskuntayhtymä 1.1.2014

Turun aikuiskoulutuskeskus 1.1.2014


3. UNIVERSITET

Åbo universitet

Hoitotieteen laitoksen kliinisen hoitotyön
kehittäminen ja johtaminen 1.12.2002

Itä-Suomen yliopisto

Kansanterveystiede ja kliininen ravitsemustiede 3.5.2010

Päivitetty: 17.9.2014 11:18
Luotu: 5.5.2014 11:42