Hoppa över menyer

Primärvårdsenheten

Vi stöder kommunerna i utvecklingen av primärvården genom utbildning, samarbete och forskning. Vi hjälper även till med att skapa en plan för ordnande av hälso- och sjukvård, som baseras på regionens uppföljningsinformation om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov.

Vi främjar koordinerandet av den specialiserade sjukvården, primärvården och till lämpliga delar socialväsendet.

Päivitetty: 29.4.2021 15:38
Luotu: 5.5.2014 10:32

 Kontaktuppgifter

​Susanna Laivoranta-Nyman
överläkare
Primärvårdsenheten
tfn. 050 511 1734
susanna.laivoranta-nyman(a)tyks.fi

Postadress

PB 52
20520 Åbo