Hoppa över menyer

Primärvårdsenheten

Vi stöder kommunerna i utvecklingen av primärvården genom utbildning, samarbete och forskning. Vi hjälper även till med att skapa en plan för ordnande av hälso- och sjukvård, som baseras på regionens uppföljningsinformation om invånarnas hälsa och invånarnas servicebehov.

Vi tar hand om kartläggningen av personalbehovet. Vi främjar koordinerandet av den specialiserade sjukvården, primärvården och till lämpliga delar socialväsendet.

Päivitetty: 10.1.2020 14:39
Luotu: 5.5.2014 10:32

 Kontaktuppgifter

​Susanna Laivoranta-Nyman
överläkare
Primärvårdsenheten
tfn. 050 511 1734
susanna.laivoranta-nyman(a)tyks.fi

Postadress

PB 52
20520 Åbo