Hoppa över menyer

Fortbildning

Vi ordnar mångsidig fortbildning för sjukvårdsdistriktets personal och andra som arbetar inom hälso- och socialvården. Målsättningen med fortbildningen är att upprätthålla och utveckla yrkeskunskapen.

Kurserna finns under utbildningskalendern (på finska).

Anmälan och annullering av anmälan

Anmälan till kurserna sker genom en anmälningslänk som ingår i utbildningsprogrammet i nätet. Anställd inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt ska använda sin @tyks.fi-epostadress då hen anmäler sig.

Anmälningstiden anges i kursprogrammet. Om anmälningstiden löpt ut, kan du fråga efter lediga platser: koulutus(a)tyks.fi.

Observera att din anmälan är bindande. Annullering av anmälan måste göras före utbildningsdag. Deltagaravgifter faktureras såvida inte deltagandet annuleras.

Redigering eller annullering av ditt deltagande görs via länkarna "Muokkaa tietojasi" (redigera din information) eller "Peruuta ilmoittautuminen" (annullering av anmälan) i bekräftelse meddelandet du fick. Om du har problemer, vänligen kontakta koulutus(a)tyks.fi.

Deltagaravgifter

I regel är våra kurser gratis för anställda vid sjukhusen, hälsocentralerna och kommunerna inom Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Av övriga deltagare uppbärs en deltagaravgift som uppgår till 30 euro för halvdagskurser och 60 euro för heldagskurser.

Om prissättningen avviker från detta, anges detta i kursprogrammet.

Deltagaravgifter faktureras i efterskott. Fakturan skickas till den adress som deltagaren angett.

Videoutbildning

Många kurser och utbildningar kan överföras i realtid genom videoanslutningar mellan utbildare och åhörare. Om detta är möjligt för en given kurs, anges detta i utbildningsprogrammet.

Respons

Vi välkomnar all respons gällande våra kurser och utbildningar. Detta kan ske genom den elektroniska responsblanketten (på finska).

Föreläsningsmaterial

Vi delar inte längre föreläsningsmaterial på våra nätsidor. Deltagarna i utbildningen får en länk till föreläsningsmaterial i deras e-post.

Vi delar föreläsningar och utbildningsmaterial samt andra liknande presentationer med författarens tillåtelse. Presentationerna är avsedda för personligt bruk och upphovsrätten behållas av författaren om inte annat anges.

Päivitetty: 11.2.2021 13:40
Luotu: 5.5.2014 10:32

Mer information

Sirpa Saarni
Utbildningsplanerare
Tfn. 02 313 1129

Fanni Lintuaho
Personalsekreterare
Tfn. 02 313 2128

E-post: förnamn.efternamn@tyks.fi