Hoppa över menyer

Anmälning till fortbildning

Anmälning till utbildningar sker vanligen senast en vecka innan utbildningen hålls. Sista anmälningsdagen nämns i utbildningsinfot.

Anmälning för personal inom sjukvårdsdistriktet

Egen personal anmäler sig till utbildningar som anordnas av sjukvårdsdistriktet via uppföljningsprogrammet för fortbildning, så att utbildningen samtidigt antecknas i personens utbildningsregister.  Programmet startar från Windows Käynnistä-menyns länk koulutussovellukset (i Windows 7 via ikonen "VSSHP yleiset kuvakkeet").

Snabbinstruktion för programmet

Anmälning för personal på hälsovårdscentraler, kommuner och andra organisationer

Studerande, hälsovårdscentralers, kommuners, privata läkarcentralers och andra organisationers personal anmäler sig till utbildningar via länken:

Anmälning till utbildningar våren 2015 (på finska)

Obs! Endast en persons anmälning i taget på blanketten.

Mer information

Utbildningsplanerare Sirpa Saarni
Tfn 02 313 1129

Personalsekreterare Jutta Kellosalo
Tfn 02 313 2128

Päivitetty: 13.1.2015 14:01
Luotu: 5.5.2014 11:42