Hoppa över menyer

Anvisningar för ansökan

Elektronisk ansökan

Huvudsakligen ansöker man om våra arbetsplatser via Kuntarekry. Till ansökningsblanketten för ifrågavarande uppgift kommer du via annonsens länk "Sök arbetsplats".

Du kan fylla i ansökan efter att du skapat dig ett användarnamn och lösenord. Efter att du en gång fyllt i ansökan kan du utnyttja examens- och utbildningsinformationen som sparats i systemet ifall du senare söker andra arbetsplatser via Kuntarekry.

Svara på ansökningsblankettens frågor och kontrollera att du svarat på alla frågor. När du skickat in din ansökan får du automatiskt kvitteringsmeddelande om att den sparats hos oss.

Se även: Kuntarekry.fi dataskyddsbeskrivning och integritetsdeklaration.

Skriftlig ansökan

Ifall du inte kan lämna in din ansökan via det elektroniska systemet, kan du skicka den per brev till adressen:

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt
Registratorskontoret
PB 52
20521 Åbo

Den skriftliga ansökan ska vara framme på registratorskontoret innan ansökningstidens slut och du bör i ansökan tydligt ange vilken befattning eller tjänst du söker. Ansökningsdokument returneras inte.

E-postansökningar

Ansökningar mottas via e-post endast då det särskilt omnämns i arbetsplatsannonsen. Våra fasta anställningar kan endast sökas via Kuntarekrys elektroniska ansökningsblankett eller med ansökan per brev adresserat till registratorskontoret.

Päivitetty: 20.6.2022 09:02
Luotu: 5.5.2014 10:34

Frågor och hjälp vid problemsituationer

Telefon
02 313 2115
02 313 2118

Per e-post: rekrytointi(a)tyks.fi