Ärendebehandling och respons

Du kan sköta ärenden gällande din vård också på nätet, via Åucs nätsidor.

För att boka laboratorietid: 

Gå till Tykslabs sida

Boka, granska, flytta eller avboka tider i Suomi.fi-webbtjänsten (länk nedan ↓). Suomi.fi-webbtjänsten fungerar på följande mottagningar:

Barn- och ungdomsklinik: tidsgranskning.

Kvinnokliniken: du kan boka och avboka din tid till fosterscreening och igångsättningsmottagningen. Du kan också kontrollera övriga överenskomna tidsbokningar på följande verksamhetsställen:

 • Fyrsjukhusets Mödrapolikliniken
 • Fyrsjukhusets igångsättningsmottagning
 • Åucs Salo sjukhusets Mödrapolikliniken och Polikliniken för kvinnosjukdomar
 • Åucs Loimaa sjukhusets Mödrapolikliniken och Polikliniken för kvinnosjukdomar

Vänligen läs instruktionerna för att förbereda dig för en fosterscreening för Åucs Fyrsjukhus (på finska), Åucs Salo sjukhus (på finska) eller Åucs Loimaa sjukhus (på finska) innan du bokar en tid.

Vänligen läs anvisningar om tidsbokning och förberedelser för igångsättningsmottagning innan du bokar en tid.

Neurocentrum: neurologiska polikliniken: bokning, tidsgranskning, -flyttning och -avbokning.

Psykiatri: mottagningarna vid Affektiva arbetsgrupper: tidsgranskning.

Röntgen: med remiss som du fått från hälsovårdscentral, kan du boka tid till

 • röntgenundersökning av skelettet och lungorna
 • bentäthetsmätningar
 • tandröntgen och
 • volymtomografiundersökningar av tänderna

Du kan boka flytta och -avboka tider till följande röntgenverksamhetsenheter:

 • Tandröntgen, Fyrsjukhuset
 • Turunmaa-Åboland röntgen
 • Röntgen, Åucs Kirurgiska sjukhuset
 • Röntgenenheterna AD2, TE4, UB2 och TC2 vid ÅUCS
 • Röntgenenheterna i Loimaa, Reso, Salo och Nystad
 • Röntgen, Fyrsjukhuset (bara bentäthetsmätningar).

Om du har remitterats för flera röntgenundersökningar, ska du ha lika många tidsbokningar som undersökningar.

Åucs Orto: bokning, tidsgranskning, -flyttning och -avbokning.

Logga in på tidsbokningen via
Suomi.fi-nättjänsten

Bedöm dina symtom med Omaolo.fi-tjänsten

 • Undvik onödigt köande och bedöm ditt behov av läkar- eller sjukskötarhjälp genom att besöka nätsidan Omaolo.fi för egenbedömning av dina symtom.
 • På basis av svaren får du en handläggningsrekommendation och vårdanvisningar.
 • Du kan också få nödvändiga recept genom Omaolo och en bedömning av hurdant stöd eller service det finns att få för att underlätta din eller din anhörigas livssituation.

Gå till nätsidan Omaolo.fi

Kolla här våra anvisningar som gäller din vård:

Gå till nätsidan hoito-ohjeet.fi

Respons

 • Med hjälp av våra nättjänster vill vi göra det lättare för dig att sköta dina ärenden vid våra sjukhus.
 • Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag gällande våra tjänster.

Ge gärna respons om våra tjänster

 

Ändrat: 15.11.2022 15:56