Ärendebehandling och respons

Du kan sköta ärenden gällande din vård också på nätet, via Åucs nätsidor.

För att boka laboratorietid: 

Gå till Tykslabs sida

Boka, granska, flytta eller avboka tider i Suomi.fi-webbtjänsten (länk nedan ↓). Suomi.fi-webbtjänsten fungerar på följande mottagningar:

Barn- och ungdomsklinik: tidsgranskning.

Kvinnokliniken: tidsgranskning av alla tider och bokning, tidsflyttning och -avbokning av prenatal screenings tider till följande enheter:

 • Stamsjukhusets Mödrapolikliniken
 • Åucs Salo sjukhusets Mödrapolikliniken och Polikliniken för kvinnosjukdomar
 • Åucs Loimaa sjukhusets Mödrapolikliniken och Polikliniken för kvinnosjukdomar

Vänligen läs instruktionerna för att förbereda dig för en fosterscreening för Åucs Stamsjukhus (på finska), Åucs Salo sjukhus (på finska) eller Åucs Loimaa sjukhus (på finska) innan du bokar en tid.

Neurocentrum: neurologiska polikliniken: bokning, tidsgranskning, -flyttning och -avbokning.

Psykiatri: mottagningarna vid Affektiva arbetsgrupper: tidsgranskning.

Röntgen: remiss som du fått från hälsovårdscentral (röntgenundersökning av skelettet och lungorna (gäller dock inte bentäthetsmätningar), tandröntgen och volymtomografiundersökningar av tänderna): tidsbokning, -flyttning och -avbokning till följande röntgenverksamhetsenheter:

 • Dentalia-Tandröntgen
 • Turunmaa-Åboland röntgen
 • Röntgenenheterna AD2, TE4, UB2 och TC2 vid Åucs
 • Röntgenenheterna i Loimaa, Reso, Salo och Nystad

Om du har remitterats för flera röntgenundersökningar, ska du ha lika många tidsbokningar som undersökningar.

Åucs Orto: bokning, tidsgranskning, -flyttning och -avbokning.

Logga in på tidsbokningen via
Suomi.fi-nättjänsten

Bedöm dina symtom med Omaolo.fi-tjänsten

 • Undvik onödigt köande och bedöm ditt behov av läkar- eller sjukskötarhjälp genom att besöka nätsidan Omaolo.fi för egenbedömning av dina symtom.
 • På basis av svaren får du en handläggningsrekommendation och vårdanvisningar.
 • Du kan också få nödvändiga recept genom Omaolo och en bedömning av hurdant stöd eller service det finns att få för att underlätta din eller din anhörigas livssituation.

Gå till nätsidan Omaolo.fi

Kolla här våra anvisningar som gäller din vård:

Gå till nätsidan hoito-ohjeet.fi

Respons

 • Med hjälp av våra nättjänster vill vi göra det lättare för dig att sköta dina ärenden vid våra sjukhus.
 • Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag gällande våra tjänster.

Ge gärna respons om våra tjänster

 

Ändrat: 20.9.2021 15:37