Ärendebehandling och respons

Du kan sköta ärenden gällande din vård också på nätet, via Åucs nätsidor.

För att boka laboratorietid: 

Gå till Tykslabs sida

Boka, granska, flytta eller avboka tider i Suomi.fi-webbtjänsten. Suomi.fi-webbtjänsten fungerar på följande mottagningar:

Röntgenremiss som du fått från hälsovårdscentral (röntgenundersökning av skelettet och lungorna (gäller dock inte bentäthetsmätningar), tandröntgen och volymtomografiundersökningar av tänderna): tidsbokning, -flyttning och -avbokning till följande röntgenverksamhetsenheter:

  • Dentalia-Tandröntgen
  • Turunmaa-Åboland röntgen
  • Röntgenenheterna AD2, TE4, UB2 och TC2 vid Åucs
  • Röntgenenheterna i Loimaa, Reso, Salo och Nystad

Om du har remitterats för flera röntgenundersökningar, ska du ha lika många tidsbokningar som undersökningar.

Ortopediska polikliniken: tidsgranskning, -flyttning och -avbokning.

Mottagningarna vid Åucs Barn- och ungdomsklinik: tidsgranskning.

Åucs mödrapolikliniken: tidsgranskning av alla tider. Prenatal screenings tider: tidsflyttning och -avbokning.
Vänligen läs instruktionerna för att förbereda dig för en fosterscreening innan du bokar en tid.

Åucs psykiatri, Affektiva arbetsgruppen i Åbo: tidsgranskning.

Logga in på tidsbokningen via
Suomi.fi-nättjänsten

Bedöm dina symtom med Omaolo.fi-tjänsten

  • Undvik onödigt köande och bedöm ditt behov av läkar- eller sjukskötarhjälp genom att besöka nätsidan Omaolo.fi för egenbedömning av dina symtom.
  • På basis av svaren får du en handläggningsrekommendation och vårdanvisningar.
  • Du kan också få nödvändiga recept genom Omaolo och en bedömning av hurdant stöd eller service det finns att få för att underlätta din eller din anhörigas livssituation.

Gå till nätsidan Omaolo.fi

Kolla här våra anvisningar som gäller din vård:

Gå till nätsidan hoito-ohjeet.fi

Respons

  • Med hjälp av våra nättjänster vill vi göra det lättare för dig att sköta dina ärenden vid våra sjukhus.
  • Vi tar gärna emot respons och utvecklingsförslag gällande våra tjänster.

Ge gärna respons om våra tjänster

 

Ändrat: 13.10.2020 10:24