Hoppa över menyer

Sällsynta diagnoser

​EU har definierat en sjukdom som sällsynt då den förekommer hos färre än 5 per 10000 personer. Man uppskattar att mer än 300000 finländare har någon sällsynt diagnos.  Det kan gälla en sällsynt sjukdom, skada, syndrom eller missbildning.  Då ett tillstånd utgör en sällsynt diagnos, uppstår det utmaningar i att känna igen och behandla tillståndet och i att rehabilitera och avmäta servicen för den som har den sällsynta sjukdomen eller avvikelsen så att hens vardag ska löpa.    Därför behövs det ofta en multiprofessionell arbetsgrupp för att handlägga diagnostik och behandling av personer med sällsynta diagnoser.  

Alla medicinska specialiteter i Finland behandlar personer med sällsynta diagnoser. Alla dessa sjukdomar hänför sig dock inte till någon namngiven poliklinik. Därför har ÅUCS grundat en enhet för Sällsynta diagnoser i syfte att förbättra organisationen av behandlingen av patienter med någon sällsynt diagnos. För många sällsynta diagnosers del är vården redan väl upplagd och inom sjukhuset finns specialkunskapsenheter för vissa sällsynta sjukdomar.  

Sällsynta diagnoser 

Sällsynta lungsjukdomar hos barn  

Neurofibromatos

Päivitetty: 20.11.2020 09:00

 Vårdenheter

 

 

Enheten för sällsynta diagnoserGP0|#99fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80;L0|#099fabb34-3257-4b17-83af-ce9d1bdb3e80|Tyks Main Hospital, Turku;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b