Hoppa över menyer

Cirkulationsstörningar i hjärn-och ryggmärgsvätskan hos barn

Cirkulationsstörningar i hjärn- och ryggmärgsvätskan orsakar stigning av trycket i skallen och plötsliga förändringar i medvetandegraden.  Ifall lindrig förhöjning av hjärntrycket fortsätter i lång tid försvagas hjärnans normala utveckling.

De vanligaste orsakerna till cirkulationsstörning i hjärn- och ryggmärgsvätskan är medfödda avvikelser eller allvarliga svårigheter hos nyfödd.  Tillståndet upptäcks antingen på basis av neurologiska symtom eller skallens avvikande tillväxt. På basis av undersökning av barnläkare eller barnneurolog säkerställs situationen med antingen magnet- eller datortomografiundersökning.

Hydrocefalus (eller vattenskalle) behandlas med shunt, som leder hjärn- och ryggmärgsvätskan från hjärnventriklarna vanligen till bukhålan. Åtgärden genomförs på operationsavdelningen för barn.

Det förekommer ofta störningar i shuntens funktion. Ifall den täpps orsakar det symtom på intrakraniellt tryck, såsom illamående och förändringar i medvetandegraden. Shunten kan även inflammeras.

Om det uppstår funktionsstörning i shunten ska man omedelbart söka sig till vård. Barnet förs till barn- och ungdomskliniken för undersökningar. Ifall man i magnet- eller datortomografi konstaterar funktionsstörning i shunten, leder det till brådskande jouroperation på operationsavdelningen för barn.

På barnkliniken behandlas dessa barn av barnläkare, barnneurologer, kirurger, neurokirurger, radiologer och barnanestesiläkare som har lång erfarenhet.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för barn- och ungdomskirurgi, samt ortopediGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b