Hoppa över menyer

Hjärninfarkt

Hjärninfarkt orsakas av propp i hjärnans blodkärl. Då blir en del av hjärnvävnaden utan blodcirkulation och förstörs ifall man inte får öppnat proppen tillräckligt snabbt. De vanligaste symtomen vid hjärninfarkt är plötslig förlamning i ena kroppshalvan, hängande mungipa, talstörning eller synstörning. Om du får de här symtomen ska du genast ringa 112.

All akutvård av hjärninfarktspatienter är koncentrerad till jouren på Åucs T-sjukhus. På jouren försöker man öppna blodproppen med trombolysbehandling, ifall det gått mindre än 4,5 timmar sedan symtomen började. I vissa fall behövs dessutom intravenös eller neurokirurgisk åtgärd.

Den snabba akutvården i sjukvårdsdistriktet är på internationell toppnivå. Fortsatt behandling av hjärninfarkt sker på den moderna CVA-övervakningen. Även patienter som inte kan få trombolysbehandling har nytta av enhetens specialkompetens.


 

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Neurologiska avdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
CVA-övervakningGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b