Hoppa över menyer

Störning i hjärnvätskans cirkulation

Vid störning i hjärnvätskans cirkulation hindras vätskan som omger hjärnan från att flöda normalt från hjärnventriklarna till blodcirkulationen. Detta orsakar att hjärnventriklarna utvidgas och hjärntrycket stiger. Orsaken till störningen kan vara bl.a. hjärnblödning, inflammation, följdtillstånd av skada, tumör eller strukturell avvikelse. Det hittas inte alltid en klar orsak till störningen.

Operation av cirkulationsstörningen planeras individuellt. Man försöker genomföra operationen via endoskopi. Oftast använder man en slang, shunt, som går från hjärnventrikeln till bukhålan eller till hjärtats högra förmak. Slangen har en ventil dvs. klaff som justerar flödet.

Vid syringomyeli förekommer det i ryggmärgen en eller flera vätskefyllda hålrum. Ifall man inte kan konstatera någon tydlig orsak som går att behandla kan man öppna vätskehålan via endoskopi. Också vätskeblåsor i ryggmärgen kan behandlas med titthålsoperation.

Störningar i hjärn- och ryggmärgsvätskans cirkulation hos vuxna behandlas vid Åucs neurokirurgi.


 

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Neurokirurgiska vårdavdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b