Hoppa över menyer

​Hjärnskakning

Hjärnskakning är en mycket lindrig hjärnskada orsakad av stöt mot huvudet. Hjärnskada kan orsakas av omkullfallande, fall från höjd eller annan stöt mot huvudet.

Direkt efter stöten och därpå följande hjärnskakning kan medvetandenivån sjunka och den som fått stöten kan bli slö eller för en stund förlora minnet. En hjärnskakning orsakar inte medvetslöshet. Även huvudvärk, illamående och balanssvårigheter hör till symtomen. Vanligen varar symtomen från några minuter till en timme, men ibland kan symtomen fortsätta i lindrigare grad i flera dygn.

För eventuell värk passar paracetamol som medicinering. Andra smärtstillande läkemedel kan öka blodflödet till det skadade området. Ifall symtomen är lindriga och patienten svarar tydligt på frågor kan man fortsätta med vård hemma och följa upp situationen.

Man får inte lämna en person som fått hjärnskakning ensam eftersom tillståndet måste följas upp på grund av eventuell förvärring.

Ifall tillståndet förvärras, patienten får svårt att tydligt besvara frågor, det uppstår skillnader i hur högra och vänstra sidan av kroppen fungerar eller symtom som redan gått över återkommer, så bör man omedelbart söka läkarvård.

Det kan förekomma yrsel och huvudvärk ännu dagarna efter hjärnskakningen. Vila rekommenderas omedelbart efter hjärnskakningen, men återhämtningen gynnas av att man så snart som möjligt återgår till att röra på sig och till en normal dygnsrytm. Kraftig fysisk ansträngning rekommenderas inte i 7-10 dygn.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Avdelningen för öron- och munsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för öron-, näs- och halssjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b