Hoppa över menyer

Hjärnskador

Hjärnskador är ofta en följd av slag mot huvudet t.ex. som följd av att man ramlat omkull, fallit från en hög höjd, råkat ut för en trafikolycka eller utsatts för våld. Hur allvarlig hjärnskadan är kan variera från lindrig hjärnskakning till dödlig skada. Beroende på olycksfallet kan patienten också ha andra skador samtidigt, så kallat multitrauma.

Alla traumapatienter undersöks och vårdas först på jouren vid Åucs T-sjukhus. Vid allvarligare hjärnskador överförs patienten till neurokirurgiska vårdavdelningen eller till intensiven. Återhämtningsprognosen för hjärnskador är mycket individuell och i utgångsläget kan man endast ge delvis prognos om återhämtningen.

På Åucs enhet för hjärnskador gör vi omfattande, internationellt välkänt forskningsarbete för att förbättra diagnostik och behandling av hjärnskador. Vi har i flera årtionden gjort bedömning av tusentals hjärnskador och har ett av landets mest omfattande erfarenhet inom området.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Neurokirurgiska vårdavdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för hjärnskadorGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b