Hoppa över menyer

Rehabilitering efter hjärnskada

Som följd av svår hjärnskada kan det uppstå omfattande störningar i hjärnfunktionen, som påverkar till exempel rörelseförmågan, tankeförmågan, minnet och initiativförmågan.

Personer som fått svår hjärnskada rehabiliteras på Åucs rehabiliteringsavdelning med stöd av en multiprofessionell grupp. Man strävar efter att tidslägga rehabiliteringen så, att minnet redan läkt tillräckligt för att inlärning kan ske.

Målet för rehabiliteringen är att den skadade kan tryggt klara sig hemma och fortsätta rehabiliteringen där. Längden på rehabiliteringsperioden är individuell och bestäms på basis av patientens symtom och situation.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

RehabiliteringsavdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Polikliniken för hjärnskadorGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b