Hoppa över menyer

Rehabilitering efter hjärncirkulationsstörning

Hjärninfarkter och -blödningar orsakar ofta förlamningssymtom eller andra störningar i hjärnfunktionerna, såsom svårigheter att producera tal, svårigheter att svälja eller balanssvårigheter. Symtomens karaktär och svårighetsgrad bestäms av var i hjärnvävnaden skadan ligger och hur omfattande den är.  I början av behandlingen strävar man efter att förhindra vidare skador, men mycket snart övergår man till rehabilitering.

Rehabiliteringsavdelningen på Åucs rehabiliterar personer som fått akut störning i hjärnans blodcirkulation. I samarbete med rehabiliteringsklienten och ofta även anhöriga ställer man upp mål för rehabiliteringen, och man strävar efter att uppnå dessa genom multiprofessionellt samarbete.


 

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

RehabiliteringsavdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Internmedicinska avdelningenGP0|#80be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e;L0|#080be7fc7-2348-4cc2-8903-85027af7ad7e|Åucs Salo sjukhus;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Neurologiska avdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b