Siirry sisältöön

Hjärnblödning

Vid hjärnblödning blöder det från ett sprucket blodkärl i hjärnan in i hjärnvävnaden och detta orsakar liknande symtom som vid hjärninfarkt. De vanligaste symtomen är förlamning i ena kroppshalvan, talstörning, synstörning, nedsatt medvetande och ibland huvudvärk. En hjärnblödning kan urskiljas från hjärninfarkt med hjälp av datortomografi. Av alla störningar i hjärnans blodcirkulation är 10-15 % hjärnblödningar. Den största orsaken till hjärnblödning är blodtryckssjukdom som inte behandlats.

Patienter med hjärnblödning vårdas alltid först på Åucs. Alla patienter med hjärnblödning har nytta av den initiala vården på CVA-övervakningen, dessutom har en liten del av patienterna nytta av operation.

Cerebrovaskulära sjukdomar

De vanligaste cerebrovaskulära sjukdomarna (sjukdomar i hjärnans blodkärl) är hjärnartärbråck och malformationer. Hjärnartärbråck, dvs. aneurysm som brister orsakar blödning inuti hjärnvävnaden eller subaraknoidalblödning (SAV).

Patienter med cerebrovaskulära sjukdomar vårdas på Åucs neurokirurgiska enhet i T-sjukhuset. Behandlingsformerna som används är öppen mikrokirurgisk operation, intravenös blockering av aneurysmen eller limmande av den cerebrovaskulära malformationen samt datortomografistyrd precisionsstrålbehandling (stereotaktisk radioterapi). Brådskande fall vårdas jourmässigt vid Åucs på CVA-övervakningen, avdelningen för intensivövervakning eller intensiven.

 
Päivitetty: 16.12.2019 10:28

 Vårdenheter