Hoppa över menyer

ALS-sjukdom

ALS-sjukdom (Amyotrofisk lateralskleros) är en svår degenerativ motorneuronsjukdom som leder till att funktionen upphör i alla muskler i armar och ben, i andningsmusklerna och ansiktsmusklerna. Man känner inte till grundorsaken till sjukdomen. En framskridande muskelsvaghet inverkar på rörelseförmågan, händernas funktion och antingen. Också talet och sväljandet påverkas och sjukdomen leder till omfattande invaliditet. Då sjukdomen framskrider ändrar patientens behov av rehabilitering, vård och hjälpmedel.

Uppföljningen av ALS-patienter sker centraliserat på den multiprofessionella rehabiliteringspolikliniken. Arbetsgruppen uppföljer patientens situation regelbundet i samarbete med Åucs enhet för andningsstöd.

Samarbetet mellan vår poliklinik och enheten för andningsstöd i vården av ALS-patienter har varit långsiktigt och banbrytande och vårt sätt att arbeta har stått som förebild för andra runtom i Finland. Vårt team har en stark och mångsidig erfarenhet.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter