Hoppa över menyer

Bedömning av yrkesmässiga rehabiliteringsförutsättningar

För många kan fortsättningen i arbetslivet vara hotat av flera olika hälsoproblem.  De vanligaste problemen är sjukdomar i stöd- och rörelseorganen, vilka gör det omöjligt att klara av fysiskt ansträngande arbete.  Även flera andra sjukdomar eller kombinationer av sjukdomar kan orsaka att man inte längre klarar av sitt arbete.

Rehabiliteringsundersökning är en verksamhet som bestämts i lagen, och målet för undersökningarna är att reda ut individens förutsättningar att fortsätta i arbetslivet då en sjukdom eller invaliditet inte entydigt orsakar permanent arbetsoförmåga.  Det är ofta företagshälsovården som ansvarar för denna verksamhet. Rehabiliteringsundersökningspoliklinikerna står särskilt i tjänst för dem som inte har egentlig företagshälsovård.

I rehabiliteringsundersökningen bedöms personens fysiska och psykiska hälsotillstånd samt behov av medicinska och yrkesmässiga rehabiliteringsåtgärder. Yrkesmässiga rehabiliteringsåtgärder är till exempel arbetsprövning eller omskolning.

Vi på rehabiliteringspolikliniken är väl insatta i områdets utbildnings- och arbetsmöjligheter och har lång erfarenhet av att bedöma helhetssituationen för personer med partiell arbetsförmåga.

Päivitetty: 28.4.2022 10:24

 Vårdenheter

 

 

RehabiliteringsavdelningenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b