Hoppa över menyer

​Yrkessjukdomar

Yrkessjukdomar är yrkesrelaterade sjukdomar som klassificeras enligt lagstiftningen. Den huvudsakliga orsaken till en yrkessjukdom är någon fysikalisk, kemisk eller biologisk faktor i arbetet.

Andra yrkesrelaterade sjukdomar är sjukdomar där sjukdomen uppstått eller förvärrats av någon faktor i arbetet eller arbetsmiljön, men där denna faktor endast är under 50 % delaktig i sjukdomen.

En yrkesjukdomsdiagnos förutsätter att ifrågavarande faktor har allmänt konstaterats orsaka denna sjukdom och att ifrågavarande faktor har orsakat sjukdomen hos arbetstagaren som undersöks. De vanligaste yrkessjukdomsundersökningarna är för asbestsjukdomar och yrkesrelaterade allergiska luftvägssjukdomar.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Arbetsmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b