Hoppa över menyer

Anemi hos barn

Anemidiagnostik påbörjas, när man i blodbilden konstaterar att hemoglobinet är under referensvärdet för åldern. Då kontrolleras MCV-värdet, som meddelar storleken på röda blodkropparna.

Små röda blodkroppar

Ifall de röda blodkropparna är små talar man om mikrocytär anemi, som kan orsakas av till exempel järnbrist eller symtom i samband med kronisk inflammation (till exempel reumatism).  Särskilt hos patienter med inflyttarbakgrund kan orsaken vara så kallad hemoglobinopati, som orsakas av bland annat vissa ärftliga blodsjukdomar.

Normalstora röda blodkroppar

Ifall de röda blodkropparna är normalstora, kan det i bakgrunden ligga anemi som beror på att de röda blodkropparna sönderfaller dvs. hemolys. Den orsakas av bland annat strukturfel i blodkroppshinnan, enzymbrist i de röda blodkropparna, autoimmunhemolytisk anemi (AIHA) eller hos dem med inflyttarbakgrund även av sickelcellsanemi.

I samband med normalstora röda blodkroppar kan anemin även orsakas av annat skäl än att blodkropparna sönderfaller, såsom övergående aplasi av röda blodkroppar eller medfödd aplasi av röda blodkroppar  (Blackfan-Diamonds anemi), akut blödning eller någon sjukdom som tar utrymme i ryggmärgen (leukemi, metastaser, ansamlingssjukdomar).

Stora röda blodkroppar

Stora röda blodkroppar är ett sällsynt fynd i samband med anemi hos barn. Då söker man i bakgrunden efter myelodysplastiskt syndrom (MDS), dvs. störning i produktionen av blodceller i ryggmärgen. I bakgrunden kan i sällsynta fall även ligga brist på B12-vitamin eller folsyra.

Behandling av anemi

Vanligen fortskrider undersökningen av anemi med mer detaljerade blodprov enligt beskrivningen ovan. Benmärgspunktion behövs ifall patienten förutom lågt hemoglobin även har tydligt avvikande värden vita blodkroppar eller trombocyter.

Patienterna undersöks och behandlas huvudsakligen på hematologiska polikliniken för barn och unga på Åucs. Även vård på avdelningen behövs ifall man genomför blodtransfusioner eller till exempel benmärgspunktion.

Päivitetty: 5.10.2021 10:44

 Vårdenheter

 

 

Hematologiska avdelningen och polikliniken för barn och ungaGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b