Hoppa över menyer

Autism och grava utvecklingssvårigheter hos barn

När man misstänker att barnet har grav eller omfattande utvecklingssvårighet, bör man inom primärhälsovården påbörja inledande undersökningar och tidig habilitering.   Efter det kan undersökningarna vid behov fortsätta på den specialiserade sjukvårdens barnneurologiska enhet.

För barn under skolåldern genomförs undersökningsperioden för utvecklingsstörningar på Åucs på barnneurologiska dagsjukhuset.  För barn i skolåldern, men under 16 år, genomförs undersökningsperioden på barnneurologiska rehabiliteringspolikliniken.

Undersökningsperioden avslutas med rehabiliteringsmöte, där föräldrarna och arbetsgruppen tillsammans skriver en individuell habiliteringsplan med uppsatta mål. Beroende på symtomens omfattning förläggs sedan utvecklingsuppföljningen antingen till den specialiserade sjukvården, hemkommunen eller (för barn med utvecklingsstörning) till rådgivningsbyrån för barn med utvecklingsstörning.

Framträdande av symtom

Störningar med autismdrag framträder hos cirka 1% av befolkningen. Till dessa hör t.ex. autism i barndomen som ger symtom i cirka 1-2 års ålder samt senare framträdande Aspergers syndrom.

Vid autismtillstånd är barnets utveckling avvikande särskilt beträffande interaktion, språklig utvecklig och därmed även i delområden inom den sociala utvecklingen. Symtomen och framträdandet av dem varierar vid autismtillstånd med åldern. Avvikande beteende framkommer hos personer inom alla intelligensnivåer och i samband med flera olika sjukdomar.

Undersökning, behandling och habilitering

Vi följer de rekommendationer som under senaste åren getts beträffande diagnostik, behandling och habilitering. För att ställa diagnos behövs multiprofessionellt samarbete och diagnosen blir vanligen med åldern mer specifik. Det är viktigt med tidig, helhetsomfattande habilitering i samarbete med barnets omgivning och stödkrets.

Tyngdpunkten för habiliteringen ligger i att via handledning av familjen och dagvården lära barnet kommunikation och interaktionskunskaper. Vid behov påbörjas även individuell habilitering exempelvis som tal- eller ergoterapi.

Mer information

ADHD (aktivitets- och uppmärksamhetsstörning, barn och ungdomar) (God medicinsk praxis)

Päivitetty: 17.9.2021 13:20

 Vårdenheter

 

 

Barnneurologiska dagsjukhuset och poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b