Hoppa över menyer

Borrelios

Infektion orsakad av borreliabakterie sprids via fästingbett och utvecklas oftast långsamt. Som obehandlad kan den också ha kronisk karaktär. Hudinfektioner i tidigt skede konstateras och behandlas inom öppenvården. Då man misstänker infektion som spritt sig remitteras patienten ofta till sjukhus för vidare undersökningar och övervägande av behandling.

Vid borrelios som spritt sig kan det utöver hudsymtom förekomma symtom i nervsystemet, lederna och ibland sällan i hjärtat eller ögonen. Vanligaste av symtombilderna är neuroborrelios. För en säker diagnos behövs ryggmärgsvätskeprov.

Vid misstanke om borrelios kan det ta ganska lång tid för undersökningar genom olika laboratorieprov och bilddiagnostik innan man kan bekräfta diagnosen. Vanligen kräver sjukdomen ingen avdelningsvård.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 Vårdenheter

 

 

Internmedicinska poliklinikenGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b
Avdelningen för infektionssjukdomar och hudsjukdomarGP0|#cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d;L0|#0cba8e08f-9ee0-4b0c-9b79-46b8c529b32d|Åucs Stamsjukhus, Åbo;GTSet|#f4996b33-405e-4d21-bbdf-cc18dc8f8947;GPP|#5e3ddc24-776f-4ee5-a9d5-70a0ce2a513b