Hoppa över menyer

Förtidig (prematur) förlossning

Förlossningen är förtidig, ifall den sker innan graviditetsvecka 37 och mycket förtidig ifall den sker innan graviditetsvecka 34. I Finland är andelen prematurt födda barn 5-6 %.

Symtom på förtidig förlossning kan vara smärtförnimmelser i nedre buken eller korsryggen, tyngdkänsla i bäckenet, blodslemmig flytning eller droppande fostervatten. Oregelbundna, svaga sammandragningar hör till en normal graviditet.

Det är skäl att åka till förlossningsmottagningen ifall det förekommer sammandragningar med 10 minuters mellanrum i över en timme. sammandragningarna är smärtsamma eller det samtidigt förekommer blodig flytning eller droppande fostervatten. Vanligen försöker man inte förhindra förlossningen ifall den varat i över graviditetsvecka 34. Ifall graviditeten ännu inte nått till vecka 34, försöker man med läkemedel förflytta tidpunkten för förlossning.

Ifall livmodershalskanalen är förkortad kan man ta in mamman på avdelningen för vila. Förtidiga sammandragningar kan man försöka behandla med läkemedel som förhindrar sammandragningar. Syftet med förhindrande av sammandragningar är att försöka förflytta förlossningen 1-2 dagar, så att kortikosteroid-medicineringen som mamman ges hinner få fostrets lungor att mogna.

Päivitetty: 20.11.2020 08:59

 ‭(Dold)‬ Vårdenheter